16 stycznia 2021, 07:10

Teraz

-5°

Fakty

A A A

KĘPNO: Nauczyciele w Kępnie nie odpuszczają!

Nauczyciele w Kępnie nie odpuszczają! W Szkole Podstawowej nr 1 prowadzony jest nadal strajk, który przybrał formę rotacyjną. Dzięki temu najmłodsi uczniowie mają zajęcia opiekuńcze. Starsi musieli wrócić do domu.

W 4 (Świba, Kierzno, Myjomice Olszowa) spośród 10 szkół podstawowych gminy Kępno prowadzone są zajęcia zgodnie z planem i żaden nauczyciel nie strajkuje.

W pozostałych szkołach część nauczycieli strajkuje a część prowadzi zajęcia. Natomiast wszystkie przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych pracują.


Liczba nauczycieli strajkujących na godz. 8.30 to 52 osoby. Natomiast nie strajkujących jest 173 nauczycieli.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl