18 stycznia 2021, 09:29

Teraz

-12°

Fakty

A A A

ZAJĄCZKI: Nowa droga w gminie Ostrzeszów

W listopadzie oddano do użytku nową drogę na terenie gminy Ostrzeszów. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zajączki została dofinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Na podstawie umowy z 13 sierpnia 2020 roku przekazano z budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 125 000,00 zł., pozostałe 267 880 zł. pochodziło ze środków własnych Miasta i Gminy Ostrzeszów. Całkowita wartość inwestycji wyniosła więc 392 880 zł. Nowo wykonana droga ma 4 m szerokości i 827 m długość.
Źródło: www.ostrzeszow.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl