11 kwietnia 2021, 16:59

Teraz

14°

Fakty

A A A

REGION: Nowe obwody łowieckie w Wielkopolsce

Radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego przyjęli nowy podział na obwody łowieckie. Teren województwa wielkopolskiego będzie podzielony na 499 obwodów łowieckich w tym 389 polnych i 110 leśnych. Prace nad podziałem Wielkopolski na nowe obwody łowieckie trwały dwa lata. Były konieczne, ponieważ Trybunał Konstytucyjny zakwestionował niektóre zapisy z poprzedniej ustawy. W nowej uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nie tylko zawarty jest opis granic nowych obwodów łowieckich, które teraz muszą mieścić się w granicach województwa ( poprzednio takich ograniczeń nie było) ale także zaliczono każdy obwód do odpowiedniej kategorii – od bardzo dobrej do bardzo słabej.
- Podjęcie uchwały było niezbędne ponieważ dotychczasowy podział miał przestać obowiązywać z końcem marca 2021 r., dlatego konieczne stało się przygotowanie nowego podziału województwa na obwody łowieckie aby zachować ciągłość realizowanych zadań i prac na ich obszarze. Radni Sejmiku Województwa przyjęli uchwałę, która najprawdopodobniej będzie jednak obowiązywała od 1 kwietnia 2022 ponieważ Sejm jest w trakcie nowelizacji ustawy ze względu na fakt, że kilka województw nie zdąży z podziałem regionów na nowe obwody łowieckie – wyjaśnia wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.Łowiectwo jest ściśle związane z wykonywaniem polowania, jednak  nie tylko, ponieważ pod tym pojęciem należy rozumieć całą gospodarkę łowiecką, czyli zespół planowanych czynności mających na celu racjonalne gospodarowanie zwierzyną, a także ochronę środowiska naturalnego oraz kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania wielu gatunków zwierząt. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, każdy właściciel nieruchomości może złożyć oświadczenie u miejscowego starosty i w ten sposób wyłączyć swój obszar z polowań. Niestety, wtedy nie otrzyma odszkodowania za szkody łowieckie, które wypłacane są przez poszczególne koła łowieckie. W trakcie prac nad podziałem województwa na obwody łowieckie trzeba było wypracować wiele kompromisów w związku z brakiem dalszej możliwości tworzenia obwodów tzw. „transgranicznych”, czyli takich które swoim obszarem obejmowały tereny położone w dwóch województwach. Procedurę wydzierżawiania obwodów łowieckich powierzono właściwym starostom, natomiast wnioski o dzierżawę obwodu rozpatruje właściwy zarząd okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego. Uchwała stanowi akt prawa miejscowego i po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego obowiązywać będzie na terytorium całego województwa.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl