17 kwietnia 2024, 08:02

Teraz

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: O pieniądzach na zabytki podczas sesji Rady Miejskiej

W środowe popołudnie odbyła się sesja Rady Miejskiej w Wieruszowie. Podczas posiedzenia dokonano zmian w budżecie samorządu. Są dobre informacje dla trzech Parafii, które otrzymają pieniądze na remont zabytków. O 200 tys. zł zwiększono plan wydatków na budowę nowej siedziby OSP w Wieruszowie. 


Na podstawie pisma Ministra Finansów z 7 lutego 2024 wprowadzono do planu finansowego ostateczne kwoty części subwencji ogólnej (2 871 126,00 zł) i subwencji rozwojowej (961 274,00 zł), wynikające z ustawy budżetowej na rok 2024.


Zwiększono plan finansowy (424 tys. zł) o środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.


Do planu dochodów wprowadzono 441 tys. zł na ratownicze prace budowlane w obrębie drewnianej konstrukcji XVIII w. Kościoła Parafialnego pw. św. Wojciecha BM w Cieszęcinie. Dodatkowo włączono 392 tys. zł na remont zabytkowych organów z 1859 r. w kościele cmentarnym św. Rocha w Kuźnicy Skakawskiej. Ostatnia wprowadzona do planu kwota wynosiła 588 tys. zł. Zostanie wydatkowana na konynuację remontu elewacji Kościoła Zesłania Ducha Świętego w Wieruszowie. Są to dotacje przyznane wcześniej przez Rząd PiS. Wkład własny samorządu wyniesie zaledwie 2%.


Zwiększono o 200 tys. zł plan na zadanie „Budowa budynku OSP w Wieruszowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, w związku z pracami zamiennymi. W celu zabezpieczenia środków zmniejszono plan na zadaniu budowy chodnika na ul. Bolesławieckiej oraz budowy świetlicy w Mieleszynku.

Autor: wieruszow@radiosud.pl