25 czerwca 2019, 19:46

Teraz

26°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: O rowach na sesji powiatu

Na wtorek zwołano nadzwyczajną sesję Rady Powiatu Wieruszowskiego. Powodem wcześniejszego spotkania radnych była konieczność przesunięcia środków na przebudowę drogi Klatka – Parcice – Chorobel.

W związku z koniecznością wprowadzenia zmian w realizowanej inwestycji drogowej, polegających na zakryciu rowu na odcinku przy Szkole Podstawowej w Parcicach, powstały dodatkowe koszty. Ponadto dokonano uzupełnienia planowanych nakładów zadania o koszt opracowanej dokumentacji, która została wykonana w ubiegłym roku a zapłata nastąpiła w styczniu 2018 r.

Zakończenie przebudowy jest zaplanowane na 1 października. Uzupełnienie nakładów, jak wyjaśniono w projekcie uchwały, jest niezbędne w celu sfinansowania wszystkich kosztów. Brakująca różnica wynosi ponad 66 tys. zł. Po analizie kosztów ustalono kwoty niewydatkowanych środków na przebudowie skrzyżowania w Łubnicach – 40 tys. zł, przebudowie drogi Augustynów – Lututów – 20 tys. zł oraz przebudowie drogi w Mieleszynie – 6,7 tys. zł.

Radni z Lututowa wskazywali, że w ich miejscowości, przy ul. Wieruszowskiej, również znajduje się rów, który może okazać się niebezpieczny dla dzieci zmierzających do szkoły. Panowie wnioskowali, aby zająć się tym tematem. - W czym nasze dzieci są gorsze? – można było usłyszeć wypowiedź utrzymaną w tym tonie.

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl