10 grudnia 2022, 06:44

Teraz

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: O szpitalu na sesji Rady Powiatu

Ponad 23 mln zł wynosiła sprzedaż w Powiatowym Centrum Medycznym w Wieruszowie. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 2021 wyniósł ponad 1,2 mln zł. Środki, uchwałą Zgromadzenia Wspólników, zostały przeznaczone na zwiększenie kapitału zapasowego.

Do Starostwa Powiatowego w Wieruszowie wpłynęło podsumowanie działalności szpitala dotyczące minionego roku. Temat był przedmiotem dyskusji ostatniej sesji Rady Powiatu Wieruszowskiego. Główne źródło przychodu spółki stanowił kontrakt zawarty z NFZ na kwotę 18,7 mln zł. Na realizację kontraktu, szczególnie w zakresie świadczeń udzielanych w Oddziale Chorób Wewnętrznych wpływ miało dwumiesięczne zawieszenie działalności spowodowane brakiem obsady lekarskiej. Dodatkowo na realizację kontraktu wpłynęło przekształcenie oddziału w oddział covidowy.

Pomimo trwającej pandemii szpital realizował 2021 r. dwa programy profilaktyczne: raka szyjki macicy, w ramach którego przebadano 427 pacjentek, oraz program badań przesiewowych raka jelita grubego, gdzie przebadano 274 osoby.

Szpital dokonał zakupu nowego sprzętu: wideokolonoskopu, autoklawu, wideogastroskopu. respiratora z turbin, systemu ultrasonograficznego. W 2021 r. zakupiono też mniejsze wyposażenie na łączną kwotę prawie 250 tys. zł. Koszt prac wykonanych podczas remontów wyniósł 100 tys. zł, zaś koszt wykorzystanych materiałów 167 tys. zł.

Najwięcej porad (3882) udzielono w ramach poradni ginekologiczno-położniczej, poradni gruźlicy i chorób płuc (3434), poradni urazowo-ortopedycznej (3628). Szpital posiadał 32 łóżka na ZOL-u + 4 komercyjne, 25 łóżek na oddziale chorób wewnętrznych, 12 na oddziale pediatrycznym, 5 łóżek na oddziale chirurgii jednego dnia + 2 łóżka na bloku operacyjnym.

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl