7 grudnia 2023, 10:47

Teraz

Fakty

A A A

TRZCINICA: Oczyszczacze trafią do szkół

Oczyszczacze powietrza trafią do placówek oświatowych w Gminie Trzcinica. Podpisano już stosowne umowy.


18 września zawarta została umowa na dostawę wraz z montażem dwóch sztuk zewnętrznych stacji uzdatniania powietrza atmosferycznego wraz z zapasem 8 filtrów oraz zestawem 10 sztuk pyłomierzy Dust Air (z aplikacją mobilną i serwisem internetowym) w ramach przedsięwzięcia pn. "Program Gminy Trzcinica- jak walczyć ze smogiem". Umowa zawarta została pomiędzy Wójtem Gminy Trzcinica Grzegorzem Hadzikiem, a Agencją Wspierania Ochrony Środowiska sp. z.o.o w Poznaniu. Wartość całkowita zadania to 86 100 złotych brutto, a termin realizacji to 30 października 2023 roku.
29 maja tego roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Wielkopolskiego na realizację wybranych zadań zgłoszonych w ramach Programu pn. "Błękitno- zielone inicjatywy dla Wielkopolski". W ramach programu wpłynęło 121 wniosków, a 32 otrzymało dofinansowanie w tym Gminy Trzcinica. W ramach projektu planowany jest zakup dla Zespołu Szkół w Laskach i Zespołu Szkół w Trzcinicy: po 5 pyłomierzy z aplikacją mobilną i serwisem internetowym, po 1 stacji uzdatniania powietrza, po 4 zapasy filtrów na kolejne 4 lata użytkowania i po 1 tablicy informacyjnej. Wartość dofinansowania to 77 850 złotych (90% całości zadania), a środki własne Gminy Trzcinica to 8 650 złotych.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl