7 lutego 2023, 09:41

Teraz

-6°

Fakty

A A A

OGŁOSZENIE: Wsparcie nowych inwestycji w sektorze MŚP – spotkanie z przedsiębiorcami

8 lutego o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno (sala sesyjna) odbędzie się spotkanie informacyjno – szkoleniowe z przedstawicielami sektora prywatnego.   


Podczas spotkania przedsiębiorcy będą mogli uzyskać aktualne informacje dotyczące możliwości wsparcia na planowane, nowe przedsięwzięcia inwestycyjne wpisujące się w zakres pomocy jakie oferuje Polska Strefa Inwestycji oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości. W ramach wydarzenia przewidziano możliwość konsultacji indywidualnych ze specjalistami z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych. 


Rodzaje nowych inwestycji: • utworzenie nowego zakładu

 • zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu

 • dywersyfikacja produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie

 • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego

 • nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił 


Główne rodzaje wsparcia: • zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych (od 25% do 45% nakładów)

 • minimalny poziom nakładów inwestycyjnych 2 mln zł

 • minimalny wkład własny 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych 


Przykładowe obszary objęte pomocą: • produkcja przemysłowa

 • nowoczesne usługi (typu e-commerce)

 • usługi okołoprodukcujne

 • sektor żywnosci wysokiej jakości

 • sektor profesjonalnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

 • sektor maszynowy

 • sektor odzysku materiałowego surowców i nowoczesnych tworzyw

 • sektor ekobudownictwa

 • itp.


Zapisy na bezpłatne wydarzenie trwają do 7 lutego 2023r: e-mail: promocja@um.kepno.pl, tel. 62 5909451


Autor: redakcja@radiosud.pl