17 września 2019, 11:00

Teraz

15°

Fakty

A A A

KĘPNO: Opłaty za orlika - redakcja odmawia sprostowania

W odpowiedzi na zarzuty burmistrza Miasta i Gminy Kępno sformułowane publicznie na profilach społecznościowych Urzędu Miasta i Gminy w sprawie zamieszczenia nieprawdy i nieścisłości w artykule „Nowy cennik za obiekty sportowe” ODMAWIAMY opublikowania sprostowania z następujących powodów:

1. Stwierdzenie burmistrza iż: „Nieprawdą jest, iż Spółka Projekt Kępno wprowadza także opłaty za orlika – 200 zł za godzinę gry przy oświetleniu”. W uzasadnieniu Pana Burmistrza takie stawki obowiązywały już wcześniej - jest naszym zdaniem niezgodne ze stanem faktycznym. Żaden z podmiotów do których dotarła nasza redakcja, żadna grupa nieformalna niezorganizowana czy zorganizowana, korzystająca z tego obiektu nie potwierdza informacji o opłatach na orliku. Pracownicy Ratusza, którzy często goszczą na tym obiekcie potwierdzili nam, że za grę na tym obiekcie nie były pobierane opłaty. Pragniemy zaznaczyć, że osoby, które potwierdziły nam tę informację, korzystają z orlika systematycznie od maja 2013, a więc momentu, gdy został oddany do użytku.

2. Stwierdzenie burmistrza, iż: „Nieprawdą jest, że (…) te pierwsze stawki mają obowiązywać tylko do września. Wówczas mają wzrosnąć do 50 zł za godzinę. Mniejszą taryfę wprowadzono na czas wakacji” jest naszym zdaniem niezgodne ze stanem faktycznym. Ten zarzut skierowany do naszej redakcji, jest bezzasadny i absurdalny. Informację o niższej taryfie na okres wakacji potwierdzili nam radni Rady Miasta, członkowie Rady Sportu, do członków, której Urząd Miasta i Gminy sam skierował pismo, w którym o takim zamiarze informuje. Dlatego ukrywanie tego faktu przed opinią społeczną, jest daleko niestosowne. Wspomniany mail zamieszczamy poniżej.
3. Stwierdzenie burmistrza, iż: „Nieprawdą jest, że najbardziej po kieszeni dostaną grupy zorganizowane, które wieczorami korzystały z kępińskiego orlika. 90 minut pogoni za piłką, przy oświetleniu, kosztować będzie 300 zł” jest naszym zdaniem niezgodne ze stanem faktycznym. Odpowiedź do tego zarzutu jest taka sama jak do pierwszego. Żaden z podmiotów do których dotarła nasza redakcja, żadna grupa nieformalna niezorganizowana czy zorganizowana, korzystająca z tego obiektu nie potwierdza tej informacji. Nikt do tej pory nie uiszczał żadnej opłaty za korzystanie z orlika, żadna instytucja (czy to Urząd Miasta i Gminy czy Projekt Kępno Sp. z o.o., czy też wcześniej KOSiR) nie pobierała opłat za korzystanie z orlika przy oświetleniu, co mając na względzie dobro środowiska sportowego, uważamy za stosowne.

W związku z powyższym ODMAWIAM zamieszczenia sprostowania w przesłanej do nas formie. Z uwagi na publiczny zarzut ze strony Pana Burmistrza (zamieszczony na profilach społecznościowych gminy Kępno) wobec naszej redakcji dotyczący szerzenia nieprawdy i nieścisłości w temacie orlika i opłat za obiekty sportowe, wyjaśnienia dotyczące tychże zarzutów zamieszczamy również na naszym portalu radiosud.pl oraz na naszym profilu facebookowym.
Z poważaniem - Michał Zaczyk, redaktor naczelny

Autor: redakcja@radiosud.pl