28 stycznia 2022, 00:36

Teraz

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: 9-tysięczna podwyżka dla starosty

19.470 złotych brutto – tyle wynosi nowe miesięczne wynagrodzenie starosty ostrzeszowskiego Lecha Janickiego. Oznacza to podwyżkę aż o około 9.000 złotych. Decyzja zapadła podczas ostatniego posiedzenia Rady Powiatu. Jak wiadomo, zmiany wynikają z nowelizacji ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe z 17 września oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych z 25 października. Do tej pory starosta ostrzeszowski zarabiał 10.180 złotych brutto. Kwota ta została ustalona przed trzema laty, po wynoszącej 2 tysiące złotych obniżce wprowadzonej przez Sejm. Teraz sytuacja ulega diametralnej zmianie. Po wejściu w życie nowych przepisów, wynagrodzenie zasadnicze Lecha Janickiego wzrośnie z 4.700 do 10.250 zł., dodatek funkcyjny z 1.900 zł. do 3.150 złotych, dodatek specjalny z 2.640 złotych do 4.020 złotych, a dodatek za wieloletnią pracę z 940 złotych do 2.050 złotych. Przeciwko tak dużej podwyżce ostro zaprotestował radny Stanisław Hemmerling. Jego zdaniem starosta po prostu na nią nie zasłużył.
- Pan nie służy ludziom dokładnie tak jak pan powinien, jak pan zadeklarował w przysiędze – orzekł. - Panie odpowiada merytorycznie, pan unika odpowiedzialności. Pan naprawdę nie zasługuje na taką pensję brutto. Pańscy podwładni, pracownicy, urzędnicy, którzy dobrze i uczciwie wypełniają swoje funkcje dostają dwa tysiące na rękę. Gdzie tu jest pana odpowiedzialność za ludzi, którymi pan zarządza i za społeczeństwo powiatu ostrzeszowskiego (…) Ja panu nie zazdroszczę. Już tyle kadencji jest pan starostą, pan nie umiera z głodu. Niech pan też coś bezinteresownie zrobi dla ludzi, nie obciążając powiatu przyznawaniem sobie tak wysokich wynagrodzeń.
Lech Janicki nie ustosunkował się do tych słów. W jego obronie stanął natomiast przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Maciejewski.
- Ma pan prawo do swojej subiektywnej oceny – zwrócił się do S. Hemmerlinga. - Chciałem jednak zauważyć, że dziwnym trafem starosta został akurat nagrodzony medalem od ludzi, którzy otrzymali pomoc. To się gryzie z tym, co pan powiedział.
Po tej wypowiedzi nastąpiło głosowanie, w którym dwóch radnych opowiedziało się przeciwko uchwale, dwóch wstrzymało się od głosu, a pozostali byli za.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl