29 stycznia 2022, 02:04

Teraz

-1°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Aktywnie, bezpiecznie i samodzielnie

Stowarzyszenie Rodziców i Sympatyków na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Ostrzeszowie znalazło się w gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu dotacyjnego Fundacji PZU „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU 2016” na dofinansowanie organizacji społecznych działających w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia.Stowarzyszenie otrzyma ponad 36 tysięcy złotych na realizację swojego projektu pn. „Wielkopolska na weekend - aktywnie, bezpiecznie i samodzielnie”.

Jak wyjaśnia prezes Stowarzyszenia Maria Wencel, projekt jest kierowany do osób niepełnosprawnych i ich rodziców. Jego celem jest przede wszystkim organizacja czasu wolnego, rozbudzanie aktywności społecznej, zwiększenie samodzielności uczniów oraz wspieranie rodziców. Planuje się zorganizowanie 6 cyklicznych weekendowych spotkań na obszarze Wielkopolski. Uczestnicy wezmą udział w różnych formach aktywności (wycieczki piesze, rowerowe, środkami transportu publicznego, warsztaty). Projekt został opracowany we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Ostrzeszowie. Projekt będzie realizowany od sierpnia tego roku do stycznia 2017 r. Całkowity jego koszt to 48 375 złotych, dotacja z fundacji PZU wyniesie 36 195 zł. Celem konkursu „Młodzi niepełnosprawni - sprawni z PZU” jest zwiększenie samodzielności, sprawności i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin poprzez innowacyjne zorganizowane formy opieki i aktywizacji nad niepełnosprawnymi na obszarach wiejskich i w małych miastach (do 30 tys. mieszkańców). Dzięki otrzymanym dotacjom organizacje mogą opracowywać systemowe formy pomocy oraz przeprowadzać nowatorskie i modelowe projekty edukacyjne, rehabilitacyjne i integracyjne, kierowane do osób niepełnosprawnych i ich rodzin przy uwzględnieniu zaangażowania środowiska lokalnego – czytamy na stronie fundacjapzu.pl. Do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło 111 wniosków. Dotacje otrzymało 19 organizacji, których projekty zostały najlepiej ocenione przez 3-osobową komisję konkursową złożoną z niezależnych ekspertów oraz przedstawiciela Fundacji PZU.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl