14 lipca 2020, 11:49

Teraz

17°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Błyskawiczna sesja Rady Powiatu

Błyskawiczny przebieg miało wtorkowe (12 listopada) posiedzenie Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Radnym wystarczyło zaledwie około dwudziestu minut, by uporać się z siedmioma projektami uchwał. Dotyczyły one zmian w budżecie oraz nową organizacją funkcjonowania liceów i techników. Uchwały finansowe miały bezpośredni związek z pozyskanymi w ostatnim czasie dofinansowaniami z Funduszu Dróg Samorządowych. Jak już informowaliśmy, dzięki pięćdziesięcioprocentowemu dofinansowaniu do lipca przyszłego roku zostanie zrealizowany remont ponad czterokilometrowego odcinka drogi Mikstat – Ostrzeszów, wartości 2 442 714 zł. Drugie poważne przedsięwzięcie – przebudowa drogi powiatowej 5587P Grabów nad Prosną – Osiek na odcinku 3 kilometrów – to zadanie trzyletnie wartości 3 747 630 zł. 7 listopada, w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim nastąpiło podpisanie umów w tej sprawie. Na pierwszą inwestycję pozyskano 1.221.357 złotych, natomiast na drugie – 1.873.819 złotych.
-Wydział Zarządzania Drogami zamierza już od dzisiaj rozpocząć procedury przetargowe - wyjaśniał skarbnik powiatu Czesław Mitmański – W związku z tym następują zmiany w budżecie poprzez wpisanie podanych kwot. W ślad za tym, jak wiadomo, musi być zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ostrzeszowskiego.
Przedłożone uchwały podjęto jednogłośnie, podobnie jak pakiet oświatowy. W tym przypadku samorząd musiał dostosować się zapisów ustawy o systemie oświaty, na mocy których licea z trzyletnich przekształcono w czteroletnie, a technika – z czteroletnich w pięcioletnie. Zmiany objęły I Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół nr 1 oraz Zespół Szkół nr 2.
-Te uchwały muszą być podjęte do końca tego miesiąca, dlatego, że są one jednocześnie aktem założycielskim przekształcanej szkoły - podkreślił członek Zarządu Powiatu Adam Mickiewicz.
Dodatkowo, Rada Powiatu stwierdziła zakończenie działalności Gimnazjum Specjalnego, wchodzącego w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Na koniec, o głos poprosił radny Adam Grzyb, jeden z pomysłodawców powstania w Ostrzeszowie, przy Parafii Chrystusa Króla tzw. jadlodzielni, czyli miejsca, gdzie będzie można zostawiać nadwyżki jedzenia. Poprosił pozostałych członków Rady o wsparcie tej inicjatywy.
-Bardzo bym prosił, aby na kolejną sesję Rady Powiatu przygotować się. Każdego z państwa, kto będzie chciał wesprzeć tę ideę proszę o datek. Wszystko zostanie przekazane na powstanie jadłodzielni, a potem też w sposób odpowiedni rozliczone.
Zgodnie z założeniami, jadłodzielnia powstać ma do końca bieżącego roku.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl