17 kwietnia 2024, 08:29

Teraz

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Dotacje dla organizacji pozarządowych

Zarząd Powiatu w Ostrzeszowe podjął decyzję o przyznaniu dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku. Oferty złożone w ramach otwartego konkursu rozpatrzyła komisja pod przewodnictwem radnej Rady Powiatu Joanny Krzyżańskiej-Hyłki. Do konkursu wpłynęły trzy oferty, wszystkie zyskały akceptację komisji oraz Zarządu Powiatu. I tak, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy otrzyma 78 tysięcy złotych na organizację imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego Wielkopolska i Powiatowego SZS; Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Ostrzeszowie otrzyma 64 tysiące złotych na organizację imprez i zawodów sportowych w ramach Kalendarza Imprez Sportowych Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu oraz Powiatowego Zrzeszenia LZS w Ostrzeszowie, a Stowarzyszenie Sportowe „Crossy Ostrzeszowskie” otrzyma 15 tysięcy złotych na organizację 58 Crossu Ostrzeszowskiego.
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl