9 lipca 2020, 12:42

Teraz

20°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Drastyczny spadek wpływów z PIT

W kwietniu tego roku do budżetu gminy Ostrzeszów wpłynęło 1.400.000 złotych z tytułu udziału w podatku PIT. To dokładnie o połowę mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Zmiany w systemie fiskalnym spowodowały poważne ubytki w samorządowych kasach. O powodach obecnej sytuacji mówił Burmistrz Ostrzeszowa Patryk Jędrowiak podczas spotkania na żywo z internautami.
- W związku z reformą podatkową, podatek został obniżony o jeden punkt procentowy, a osoby do 26 roku życia nie płacą podatku w ogóle – przypomniał. – Nie płacą podatku, który w dużej części idzie do samorządów lokalnych. Z jednej strony jest to dobra sytuacja dla wszystkich naszych mieszkańców, w szczególności tych młodych, którzy dzięki temu mają trochę więcej pieniędzy dla siebie. Natomiast jest to bardzo niekorzystna sytuacja dla samorządów gminnych, a także, choć w mniejszym stopniu, dla powiatowych.
Planując tegoroczny budżet, władze Ostrzeszowa, opierając się na informacjach z Ministerstwa Finansów, brały pod uwagę zmniejszenie wpływów o około 3,5 miliona złotych, czyli około 300 tysięcy złotych w skali miesiąca. I tak rzeczywiście było przez cały pierwszy kwartał. Nadszedł jednak kwiecień, który przyniósł drastyczny i niespodziewany spadek. Co prawda, jest szansa, że w związku z przesunięciem terminu rozliczenia podatku w maju sytuacja ulegnie pewnej poprawie, ale trudno się spodziewać przełomu.
- Dlatego też wiele samorządów mówi otwarcie, że rezygnuje z inwestycji na ten rok, żeby tylko zrealizować swoje budżety, bo przy malejących wpływach jest to prawie niemożliwe – podkreśla P. Jędrowiak. – My na razie od czegoś takiego uciekamy. Chcemy ten budżet, który mamy, zrealizować. Liczymy na dodatkowe wpływy jeszcze w ciągu roku, natomiast sytuacja nie jest prosta.
Jędrowiak uspokaja i deklaruje, że pomimo fatalnej sytuacji finansowej wszystkie zaplanowane na bieżący rok inwestycje doczekają się realizacji. Pewną dozę optymizmu pozwala zachować fakt, że na zadania te udało się pozyskać bardzo znaczące dofinansowania. Przykładowo, dobiegająca końca budowa ulicy Piaski, została dofinansowana kwotą przekraczającą 1.200.000zł., co stanowi 50% wartości prac. Podobne wsparcie otrzymała budowa drogi Rogaszyce-Żyrów, a aż 80-procentową dotację przyznano na modernizację ulicy Przełajowej. Do tego doliczyć należy także 70-procentowe dofinansowanie do budowy gminnego żłobka, a także 63-procentowe dofinansowanie do programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Rogaszycach. Z przedstawianych przez burmistrza wyliczeń wynika, że w tym roku gminie przyznano łącznie ponad 7 milionów złotych dotacji. I chociaż wiąże się to z koniecznością wygospodarowania sporych kwot na wkład własny, władze nie biorą pod uwagę rezygnacji z któregokolwiek z zaplanowanych przedsięwzięć.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl