25 czerwca 2019, 20:22

Teraz

26°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Gmina na demograficznym minusie

Według danych z ewidencji ludności na koniec 2018 roku Miasto i Gmina Ostrzeszów liczyła 24.102 mieszkańców (w tym 23.597 osoby zameldowane na pobyt stały oraz 505 na pobyt czasowy). To o 86 osób mniej niż przed rokiem w analogicznym okresie, przy czym na przestrzeni ostatnich 10 lat w zasadzie liczba ludności pozostaje niezmieniona. Dość systematycznie ubywa mieszkańców w samym mieście. W ciągu 10 lat liczba osób zameldowanych w Ostrzeszowie zmniejszyła się o ponad 650. Wraz z ubytkiem mieszkańców w samym Ostrzeszowie równolegle widoczny jest inny trend – przyrost ludności na terenach wiejskich, zwłaszcza w miejscowościach bezpośrednio sąsiadujących z miastem (Olszyna, Rojów, Kuźniki, Potaśnia, Myje, Ostrzeszów-Pustkowie). W 2018 roku zmarło 225 mieszkańców gminy Ostrzeszów (w 2017r. - 209, w 2016r. – 197, w 2015r. – 203, w 2014r. – 216, w 2013r. – 218). Jeśli chodzi o urodzenia, to według stanu na koniec minionego roku zameldowanych zostało 231 dzieci urodzonych w 2018r. (w 2017r. - 245, w 2016r. – 229, w 2015r. – 245, w 2014r. – 207, w 2013r. – 222).
Źródło: www.ostrzeszow.pl 
Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl