24 stycznia 2021, 22:32

Teraz

-1°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Jest dofinansowanie na drogę Siedlików-Mikstat

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie, remont drogi powiatowej Mikstat-Ostrzeszów na odcinku Siedlików-Mikstat znalazł się na zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów dla województwa wielkopolskiego liście zadań zatwierdzonych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku. Ponieważ nabór wniosków dotyczył inwestycji przewidzianych do realizacji w szczególności w roku 2020, roboty budowane muszą zostać rozpoczęte w bieżącym roku. W związku z tym Starostwo Powiatowe w trybie pilnym przekaże do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu dokumentów i informacji dotyczących zadania, by umowa o dofinansowanie mogła być podpisana jak najszybciej. Całkowity koszt zadania oszacowano na ponad 4.700.000 zł, dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 2 350 530 zł; udział powiatu ostrzeszowskiego to 1 175 266 zł, a 1 175 265 złotych wyasygnują jednostki samorządu terytorialnego – miasto i gmina Ostrzeszów oraz miasto i gmina Mikstat.
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl