8 grudnia 2021, 10:17

Teraz

-3°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Płatne parkowanie dopiero w przyszłym roku

1 lutego 2022 roku to nowa planowana data wprowadzenia w Ostrzeszowie Strefy Płatnego Parkowania. Tak zdecydowała Rada Miejska na swoim ostatnim posiedzeniu 30 września. Jak wiadomo, pierwotnie zakładano, że strefa zacznie obowiązywać z dniem 1 października tego roku. Kiedy jednak wydawało się, że nic nie stanie na przeszkodzie do realizacji tego zamiaru pojawiły się komplikacje związane z przebiegiem przetargu na dzierżawę parkomatów. Firma, której oferta została odrzucona ze względów formalnych postanowiła złożyć skargę do Krajowej Izby Odwoławczej, co uniemożliwiło podpisanie umowy ze zwycięzcą postępowania przetargowego, a w konsekwencji uruchomienie strefy. Czy nowy wyznaczony termin będzie już tym ostatecznym.
- Chcielibyśmy, żeby tak było - powiedziała wiceburmistrz Barbara Gmerek. - Natomiast to, czy przy procedowaniu odwołania będzie utrzymany już rozpoczęty proces przetargowy czy też będzie uchylony i trzeba będzie ogłosić nowy przetarg. Wszystko będzie zależeć od ustaleń komisji i od decyzji, jaką ta komisja podejmie.
Przypomnijmy, że płatne parkowanie w Ostrzeszowie ma być wdrażane dwuetapowo. Na części wytyczonego obszaru miało obowiązywać od 1 października bieżącego roku, a na pozostałych ulicach rok później. Rozwój sytuacji wymusił jednak wprowadzenie w tym harmonogramie zmian, być może nie po raz ostatni.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl