5 marca 2024, 13:06

Teraz

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Ponad 22 miliony złotych na rozwój obszarów wiejskich

Ponad 22.100.000 złotych spłynęło do powiatu ostrzeszowskiego w ramach wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Podsumowaniu zrealizowanych z tych środków przedsięwzięć służyła konferencja prasowa zorganizowana w Ostrzeszowie przez wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego. Łącznie blisko 2.860.000 złotych samorząd wojewódzki przyznał samorządom tworzącym powiat ostrzeszowski na budowę lub modernizację dróg lokalnych.
- Siedem inwestycji zostało sfinansowanych - mówi wicemarszałek Krzysztof Grabowski. - Zostało zrealizowanych 10 kilometrów dróg. To wsparcie otrzymały gminy: Doruchów, Kobyla Góra, Kraszewice i powiat ostrzeszowski. 
Znacznie więcej bo prawie 10.560.000 złotych powiat ostrzeszowski otrzymał z PROW na zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
- Zrealizowano sześć inwestycji, w tym sześć kilometrów sieci wodociągowych i blisko kilometr sieci kanalizacyjnej – kontynuował K. Grabowski. - Wybudowanych zostało też 168 przydomowych oczyszczalni ścieków. Wsparcie uzyskały gminy: Czajków, Doruchów, Grabów nad Prosną, Kraszewice i oczywiście Ostrzeszów bo dotyczy to przydomowych oczyszczalni w miejscowości Rogaszyce. 
Kwotą prawie 700.000 złotych wsparte zostały natomiast inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne.
- Wsparcie otrzymały gminy: Grabów nad Prosną na przebudowę świetlicy w Książenicach, Kobyla Góra na przebudowę z rozbudową świetlicy wiejskiej we wsi Mostki, która była w fatalnym stanie – wyliczał wicemarszałek. - No i oczywiście budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraszewicach.  
Ze środków PROW dofinansowywane były też operacje z zakresu kształtowania przestrzeni publicznej.
- Wsparcie otrzymała gmina Kobyla Góra na rewitalizacje placu w centrum, za Urzędem Gminy, ale też utworzenie ciągu pieszo-rowerowego prowadzącego do zapory zbiornika Blewązka – dodał Grabowski. - Wcześniej ten zbiornik, kiedy jeszcze podlegał pod samorząd województwa został odmulony. Dofinansowanie otrzymała też gmina Kraszewice na utworzenie zielonej strefy rekreacyjnej w Jeleniach. 
Aż ponad 7 milionów złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozdysponowała Ostrzeszowska Lokalna Grupa Działania. Z rozdzielanych w ten sposób dotacji na przedsięwzięcia o różnym charakterze skorzystały wszystkie samorządy gminne i samorząd powiatowy. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat gminy i powiat pozyskiwały także dofinansowania z Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Ich łączna kwota to 2.560.000 złotych. Pozwoliło to na realizację stu zadań. 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl