26 stycznia 2021, 19:56

Teraz

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Rekrutacja 2016 – mniej uczniów i oddziałów

Zakończyła się rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ostrzeszowskim. Według aktualnych danych, od 1 września uczyć się w nich będzie łącznie 1938 osób (o 16 mniej niż w poprzednim roku), w tym 546 pierwszoklasistów . Liczba oddziałów spadnie natomiast z 72 do 69. W I Liceum Ogólnokształcącym uruchomione zostaną trzy klasy pierwsze – politechniczna, medyczna i powstała w wyniku połączenia turystyczno-sportowej, humanistyczno-dziennikarskiej i językowej. Uczęszczać do nich będzie 98 uczniów. Ogółem w I LO do nauki przystąpi 298 osób w 11 oddziałach (w ubiegłym roku 351 w 13 oddziałach). W Zespole Szkół nr 1 liczba uczniów spadła z 912 do 878, a liczba oddziałów – z 33 do 31. 219 pierwszoklasistów rozpocznie edukację w pięciu klasach technikum (Budowlane, Budowlane / Technik Usług Fryzjerskich, Ekonomiczne, Żywienia i Usług Gastronomicznych, Tech. Drewna / Usług Turystycznych) oraz w trzech klasach Zasadniczej Szkoły Zawodowej (kierunki: stolarz, wielozawodowa, fryzjer/tapicer). Jedyną placówką, która odnotowała wzrosty jest Zespół Szkół nr 2. Uczniów będzie 762 (więcej o 71), a oddziałów 27 (więcej o 1). Uruchomione mają zostać dwie klasy pierwsze (profile informatyczno-językowy+biologiczno-chemiczny z elementami kosmetologii i promocji zdrowia oraz turystyczno-europejski), cztery klasy pierwsze technikum (technik informatyk+technik pojazdów samochodowych, technik logistyk+technik architektury krajobrazu, technik mechatronik+technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik rolnik+technik żywienia i usług gastronomicznych), a także dwie klasy pierwsze Zasadniczej Szkoły Zawodowej (mechanik pojazdów samochodowych i wielozawodowa). Łączna liczba pierwszoklasistów w ZS nr 2 wynieść ma 229. Należy jednak zaznaczyć, że wszystkie przytoczone dane liczbowe mogą jeszcze ulec zmianie, ponieważ część młodzieży skorzysta zapewne z możliwości zmiany decyzji. Starosta ostrzeszowski Lech Janicki, komentując wyniki rekrutacji, z zadowoleniem przyjmuje rosnące zainteresowanie szkolnictwem zawodowym.
-Mieliśmy taki czas, kiedy wszyscy kształcili się ogólnie, próbowali studiować, a później mieliśmy problem z nadprodukcją specjalistów z różnych obszarów humanistycznych. Nie ma na nich tak dużego zapotrzebowania na miejscu, mamy w tej chwili ewidentny brak rąk do pracy i niedobór różnego rodzaju specjalistów. Dlatego jest to bardzo dobry kierunek. 
Starosta podkreśla też, że w żadnej z podlegających powiatowi szkół w nadchodzącym roku szkolnym nie są planowane zwolnienia nauczycieli, aczkolwiek będą przypadki tzw. naturalnego odejścia z pracy bądź ograniczenia etatu. 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl