14 lipca 2024, 12:38

Teraz

23°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Sołectwa mają nowe władze

Na terenie gminy Ostrzeszów dobiegł końca cykl zebrań wiejskich, podczas których mieszkańcy dokonywali wyboru sołtysów i rad sołeckich. W ośmiu z dwudziestu sołectw władza przeszła w ręce innych niż dotychczas osób. Zebrania wyborcze w sołectwach rozpoczęły się 9 maja w Myjach, a zakończyły 21 czerwca w Niedźwiedziu. W Myjach nowym sołtysem została Beata Lewandowska, zastępując Sławomira Michalaka, który nie ubiegał się o reelekcję. W Jesionie, po rezygnacji Hieronima Zajączkowskiego, stery sołectwa przejął Tomasz Kawaler. W Turzu, dotychczasowy sołtys Wiesław Olejnik przegrał wybory z Jakubem Koszułapem. Do zmiany doszło też w Olszynie i Rojowie. Po rezygnacji z udziału w wyborach Marcina Kokota i Tomasza Kajsera, ich obowiązki przejęli Sławomir Widerski i Wioleta Śniegocka. Aż cztery osoby kandydowały na stanowisko sołtysa w Siedlikowie. Ostatecznie najwięcej głosów zdobył Martyn Kowalczyk, wyprzedzając m.in. swoją poprzedniczkę Dorotę Derę. W Pustkowiu Południe większe poparcie od dotychczasowego sołtysa Marcina Gagatka uzyskała Alina Graf, natomiast w Niedźwiedziu Małgorzata Krawczyk tym razem musiała uznać wyższość Damiana Piórka.
- W zebraniach wyborczych łącznie wzięło udział 1.259 mieszkańców, czyli niewiele mniej niż przed pięcioma laty - mówił podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej burmistrz Patryk Jędrowiak. - Najwięcej w liczbach bezwzględnych mieszkańców wzięło udział w zebraniach w sołectwach Pustkowie Południe (125 osób), Siedlików (122 osoby), Olszyna (116 osób), Niedźwiedź (111 osób), Rogaszyce (104 osoby). Oczywiście wszystkim paniom i panom sołtysom serdecznie gratulujemy, jak również gratulujemy wszystkim osobom, które dostały się ponownie lub po raz pierwszy do rad sołeckich. Liczymy na bardzo dobrą współpracę, zarówno z organem wykonawczym, a więc z nami, jak również z Radą Miejską. Jestem przekonany, że ta współpraca przebiegać będzie przez tę kadencję wzorcowo. 
Dodajmy, że ogólna frekwencja podczas zebrań wyborczych w gminie Ostrzeszów wyniosła 16,6%. Najwyższa była w Jesionie – 44,44%, a najniższa w Rogaszycach – niespełna 10%. Kadencja nowych rad sołeckich upłynie w roku 2029. 


Bledzianów
Sołtys Andrzej Bodył
Rada Sołecka: Łukasz Hardaś, Marcin Czajkowski, Krzysztof Kaczorowski, Sławomir Odrobiński, Zbigniew Sowiński, Mariola Szczot
Jesiona
Sołtys Tomasz Kawaler
Rada Sołecka: Sabina Binek, Dorota Cholewa, Krystyna Kozłowska, Alicja Spychalska, Mateusz Szpytma
Kochłowy
Sołtys Dawid Kasprzak
Rada Sołecka: Agata Dembna, Sebastian d’Huet, Joanna Guhn, Krystian Kasprzak, Izabela Matuszak, Łukasz Szykuła
Korpysy
Sołtys Karolina Sroczyńska
Rada Sołecka: Tomasz Kusiński, Łukasz Chmieliński, Daria Drabent, Monika Guzenda
Kotowskie
Sołtys Justyna Parzybok
Rada Sołecka: Małgorzata Siemko,  Jan Góral, Anita Hadryś, Bogusław Kędzia
Kozły
Sołtys Marek Parzybok
Rada Sołecka: Marcin Graf, Damian Jastrzębski, Tomasz Nowakowski, Krzysztof Sibiński
Kuźniki 
Sołtys Andrzej Kużaj
Rada Sołecka: Magdalena Mazurkiewicz, Barbara Dziurla, Zofia Matysiak, Elżbieta Świtoń
Marydół
Sołtys Katarzyna Nowak
Rada Sołecka: Henryk Cempel, Aneta Dominik-Tyrka, Iwona Krawczyk, Dorota Pauś, Piotr Rokicki, Renata Stefańska
Myje 
Sołtys Beata Lewandowska
Rada Sołecka: Radosław Jeziorny, Jarosław Bierczyński, Kacper Kiczka, Teresa Ławicka, Anetta Szadkowska, Katarzyna Szadkowska
Niedźwiedź 
Sołtys Damian Piórek
Rada Sołecka: Iwona Dembska, Krzysztof Guzenda, Łukasz Guzenda, Sylwia Pawlicka, Jan Tomczak, Andrzej Ziętek 
Olszyna
Sołtys Sławomir Widerski
Rada Sołecka: Irena Łopata, Jolanta Marchińska, Grzegorz Nowicki, Emilia Obsadna, Emilia Ochędzan, Elżbieta Piwoń 
Pustkowie Południe
Sołtys Alina Graf
Rada Sołecka: Marzena Calik, Maciej Janiszewski, Krzysztof Kłobuch, Urszula Niełacna, Julita Sobczak,  Maria Szuflińska
Pustkowie Północ
Sołtys Dorota Rosada 
Rada Sołecka: Adam Bartosz, Włodzimierz Dembski,  Przemysław Kinastowski, Dorota Kunc, Robert Sikora, Paweł Zemski
Rogaszyce
Sołtys Krzysztof Jasiak
Rada Sołecka: Kamil Bogacz, Kamil Jakóbczak, Daniel Jasiak, Krzysztof Jasik, Magdalena Jędrzejewska, Emilia Piech
Rojów
Sołtys Wioleta Śniegocka
Rada Sołecka: Sławomir Grzegorowski, Dorota Calik, Agnieszka Golicka-Semberecka, Sabina Józefiak, Rafał Kubiak, Filip Stanicki
Siedlików
Sołtys Martyn Kowalczyk
Rada Sołecka: Anita Piątkowska, Mirosław Buchner, Stanisław Dymała, Michał Ilski, Dawid Szymański, Witold Talar
Szklarka Myślniewska
Sołtys Andrzej Malachiński
Rada Sołecka: Ryszard Kupijaj, Waldemar Koszmider, Damian Myja, Henryk Myja, Paulina Tomaszewska, Angelika Wojtaszek
Szklarka Przygodzicka
Sołtys Elżbieta Karwacka
Rada Sołecka: Dorota Filipiak, Jerzy Modrzyński, Grzegorz Opałka, Robert Pokusa, Tomasz Radajewski, Katarzyna Stach
Turze
Sołtys Jakub Koszułap
Rada Sołecka: Tomasz Cierlak, Celina Betka, Izabela Pasoń, Angelika Pelińska, Tomasz Wychowaniec
Zajączki 
Sołtys Marian Adamski 
Rada Sołecka: Jan Kocerka, Mirosław Górny, Adam Grzyb, Kazimierz Jurkiewicz, Grzegorz Kwapisz, Sławomir Sokołowski


Fot. www.ostrzeszow.pl 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl