29 stycznia 2022, 02:45

Teraz

-1°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Technologiczny skok w Starostwie Powiatowym

Powiat ostrzeszowski pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 800 tys. zł. na realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie”. Dzięki niemu zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt informatyczny, powstanie sieć komputerowa z prawdziwego zdarzenia, wdrożony będzie system elektronicznego obiegu dokumentów i szereg rozwiązań dających interesantom możliwość załatwiania swoich spraw bez konieczności wychodzenia z domu. Dofinansowanie pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a jego pozyskanie uznaje się za sporego kalibru sukces. Tym bardziej, że doszło do tego dopiero przy trzecim podejściu.
-Nie obyło się bez perturbacji - przyznaje sekretarz powiatu Ireneusz Jeziorny – Wniosek był złożony w terminie, w listopadzie ubiegłego roku. Pozytywną decyzję o przyznaniu dofinansowania otrzymaliśmy w maju. Z tym, że pierwotnie było to tylko 37%. Była to kwota, która nas nie satysfakcjonowała do końca. Niemniej jednak Zarząd Powiatu, a później Rada podjęli takie ryzyko i weszliśmy w ten projekt, mając obietnicę Urzędu Marszałkowskiego, że w przypadku pojawienia się oszczędności w innych projektach, otrzymamy resztę, czy też dodatkowe środki.
2 listopada do Starostwa Powiatowego dotarła informacja, że w wyniku oszczędności dofinansowanie wzrasta do kwoty 806 164,57 zł., co stanowi 85% wartości projektu. Tym samym wkład własny powiatu wyniesie jedynie 142 tys. zł.
-Projekt skierowany jest głównie na doposażenie i usprawnienie pracy samego urzędu i urzędników - wyjaśnia I. Jeziorny – A potrzeby są duże, bo już od wielu lat myśleliśmy, żeby zrobić sieć informatyczną z prawdziwego zdarzenia, czyli to od czego taki urząd jak starostwo powiatowe powinien zacząć. To jest pierwszy element tego projektu, bo to, czym dysponujemy jest robione w sposób domowy, gospodarski.
W ślad za tym pójdzie wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania i uruchomienie e-usług.
-Jeżeli będziemy mieli sieć komputerową i dobry sprzęt, to możemy wdrażać elektroniczny obieg dokumentów z prawdziwego zdarzenia. Przejdziemy wreszcie z wersji papierowych na wersje elektroniczną.
Jak podkreśla sekretarz powiatu, podobne rozwiązania funkcjonują już w wielu urzędach w naszym regionie. Wielu interesantów zainteresują zapewne usługa określana mianem Cyfrowego Urzędu. Dzięki niej, po wejściu na specjalną stronę internetową będzie można m.in. wypełnić, a następnie złożyć wniosek.
-To będą wnioski o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, decyzje o przeniesieniu pozwolenia na budowę, zaświadczenia o samodzielności lokalu, zezwolenia na gospodarkę odpadami, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostkę oraz zezwolenia na zajęcie pasa drogowego – wylicza I. Jeziorny.
W praktyce nowy system ruszyć ma w połowie przyszłego roku. Rozpoczęły się już przetargi mające wyłonić wykonawców poszczególnych jego elementów. Warto w tym miejscu dodać, że to nie jedyny projekt służący podniesieniu jakości usług świadczonych przez ostrzeszowskie Starostwo. Od lutego realizowana jest „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych powiatu ostrzeszowskiego”, której wartości wynosi 1 607 780zł., a kwota dofinansowania to 1 366 613zł. Celem tego projektu jest usunięcie barier w dostępie do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla obywateli i przedsiębiorców, w tym wykonawców prac geodezyjnych i komorników – poprzez uruchomienie dedykowanych im e-usług.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl

Archiwum komentarzy
Tryb sortowania komentarzy:
  • ~jula : Brawa dla autora/ki/ów projektu, bo ktoś to przecież musiał napisać. A to trudna i ciężka praca.

    12:44, 12 listopada 2017, | odpowiedz