17 października 2021, 06:18

Teraz

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Umowa na prace adaptacyjne w szkołach podpisana

Dzisiaj (13 października) podpisano umowę na przebudowę kotłowni w Zespole Szkół nr 1 w Ostrzeszowie z adaptacją na sale dydaktyczne kształcenia zawodowego oraz adaptację budynku D Zespołu Szkół nr 2 w Ostrzeszowie na cele pracowni programistycznej. W ramach adaptacji, na istniejących powierzchniach planuje się wykonanie sali komputerowej z dwudziestoma stanowiskami komputerowymi oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i schodów zewnętrznych oraz infrastruktury technicznej. Umowę podpisali: przewodniczący Zarządu Powiatu Lech Janicki, członek Zarządu Powiatu Adam Mickiewicz przy kontrasygnacie skarbnika Powiatu Urszuli Mikołajczyk-Machoł oraz prezes Zarządu spółki KiK Hubert Koszarny.
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl