8 grudnia 2021, 11:27

Teraz

-3°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Zmiany w sieci szkół

Istotne zmiany zajdą w sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ostrzeszów. W uzasadnieniu do uchwały w tej sprawie napisano, że są one wynikiem analizy rekrutacji w ostatnich dwóch latach. Zmiany dotyczą przede wszystkim szkół podstawowych nr 1 i nr 2 w Ostrzeszowie oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rojowie.
- Jeśli chodzi o Szkołę Podstawową nr 1, to jest to dodanie ulic w centrum miasta oraz przyporządkowanie prawie całej Potaśni i ulic się tam znajdujących - wyjaśniał Sławomir Cwojdziński, dyrektor Zakładu Obsługi Placówek Oświatowych.
Do Szkoły Podstawowej nr 2 przyporządkowane zostało natomiast całe osiedle na ulicy Grunwaldzkiej, wraz ze zlokalizowanymi tam blokami mieszkalnymi, a także ulice: Zielona i Piaskowa oraz część wsi Myje.
- Te ulice i osiedla odchodzą z obwodu Szkoły Podstawowej w Rojowie – kontynuował S. Cwojdziński. - Wynika to z tego, że na podstawie urodzeń i zamieszkania dzieci, które będą stopniowo ubiegały się o przyjęcie do klas pierwszych, należy stwierdzić, że gdyby tych zmian nie dokonano, to w Szkole Podstawowej nr 2, która może przyjąć aż sześciuset uczniów w klasach 1-8, do klasy pierwszej zostałoby przyjętych tylko 25-28 uczniów.
W przekonaniu dyrektora Cwojdzińskiego poszerzenie obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 nie zagrozi naborowi w pozostałych dwóch dużych placówkach.
- Tym bardziej, że Zespół Szkolno-Przedszkolny i tereny wokół niego będą terenami rozwojowymi, ta część miasta będzie się rozbudowywała i zarówno szkoła, jak i przedszkole powinny w pełni zabezpieczyć potrzeby rodziców – stwierdził.
Sieć szkół podstawowych po zmianach obowiązywać zacznie od roku szkolnego 2022/2023.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl