23 października 2021, 13:46

Teraz

Fakty

A A A

KĘPNO: Oświadczenie Klubu Radnych Wspólnie dla Miasta i Gminy Kępno ws. budynku wielofunkcyjnego

Sprostowanie do informacji „Koncepcje zagospodarowania obiektu wielofunkcyjnego”

Klub Radnych Wspólnie dla Miasta i Gminy Kępno informuje, że podawana przez burmistrza informacja, jakoby inwestycja budynku wielofunkcyjnego miała kosztować 8,5 mln jest niezgodna z prawdą – jedyna oferta, która wpłynęła do Ratusza to oferta za około 9,8 mln zł. Aby inwestycja mogła być prowadzona do budżetu musi wpłynąć kolejne ok. 1,5 mln zł pochodzących z budżetu MiG Kępno. Informacja Burmistrza jakoby kwotę podatku Vat z tej inwestycji udało się odzyskać jest nie do końca sprawdzona. Nie ma na tą chwilę opinii prawnej która jednoznacznie rozstrzyga czy podatek Vat będzie możliwy do odzyskania przez MiG Kępno. Nadmienić jeszcze należy fakt, że jedyna dotacja pozyskana na ten cel to około 2,5 mln zł. Resztę kwoty musi zapewnić MiG Kępno. Obietnica Burmistrza mówiąca o 80% dofinansowania z zewnątrz nie została spełniona. Wobec tylu nieścisłości ważne jest też to, że nie wszyscy Radni Klubu „Wspólnie dla Miasta i Gminy Kępno” są przekonani do tej inwestycji, a wobec ciągle pojawiających się niewiadomych przedstawianych przez stronę Ratusza coraz więcej Radnych przedstawia swoje wątpliwości i coraz bardziej sceptycznie podchodzi do tej inwestycji. 
W imieniu Klubu Wspólnie dla Miasta i Gminy Kępno - Paweł Jański

Autor: redakcja@radiosud.pl