17 września 2019, 10:30

Teraz

15°

Fakty

A A A

NOWA WIES KSIĄŻĘCA: Otwarcie przebudowanej drogi

21 maja zostały otwarte po przebudowie, dwie gminne drogi wewnętrzne o długości 150 m i 350 m w Nowej Wsi Książęcej, w Gminie Bralin.
 
Gmina Bralin we wrześniu 2018 roku rozstrzygnęła przetarg nieograniczony w sprawie realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w Nowej Wsi Książęcej”. Wybrano ofertę spółki Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Wartość oferty to 1.005.993,99 zł brutto. Umowę podpisano 20 września 2018 r. Umowa z wykonawcą robót budowlanych przewidywała możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych i umożliwiała wykonawcy zakończenie zadania do 30 kwietnia 2019 roku. Do końca roku 2018 wykonano warstwy podbudowy drogi oraz pierwsze warstwy jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej. 29 kwietnia 2019 roku, dokonano odbioru technicznego inwestycji. W roku 2018 Gmina Bralin na realizację zadania, otrzymała dofinansowanie z funduszy Województwa Wielkopolskiego na budowy(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 91.875,00 zł. Pozostałe środki pochodziły z budżetu Gminy Bralin. Uroczystego otwarcia drogi dokonali, z ramienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zastępca dyrektora departamentu Gospodarki Mieniem Rafał Gil, radna powiatu kępińskiego Regina Marczak, wójt Gminy Bralin Piotr Hołoś, przewodniczący Rady Gminy Marek Markiewicz, radni z okręgu Nowa Wieś Książęca Anna Czajka i Karol Poprawa, sołtys sołectwa Nowa Wieś Książęca Adam Hełmiński oraz prezes KPDM S.A Kamil Mega. Przebudowane odcinki dróg poprawiły w sposób zdecydowany jakość życia mieszkańców sołectwa Nowa Wieś Książęca, usprawniły dostęp rolnikom do gruntów rolnych, a także przy okazji poprawiły dostęp do drogi powiatowej największego zakładu produkcyjnego w południowej części gminy Bralin, zapewniającego wiele cenionych miejsc pracy.
    Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl