6 lipca 2022, 12:21

Teraz

18°

Fakty

A A A

PERZÓW: Danuta Froń jednogłośnie otrzymała absolutorium i wotum zaufania!

Wójt Gminy Perzów Danuta Froń otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. W trakcie sesji, otrzymał aprobatę jednogłośnie.

Z przedłożonego sprawozdania o wykonaniu budżetu wynika, że w roku 2021 r planowane dochody w kwocie blisko 31 mln. zł zostały wykonane w 104,26%. Natomiast planowane wydatki stanowiły ponad 35 mln zł, a wykonano je w 92,35%. Deficyt budżetu na koniec minionego roku wyniósł ponad 488 tys zł. Aktualnie zadłużenie gminy wynosi ponad 3 mln zł.

Radni zatwierdzili sprawozdania finansowe wraz z wykonaniem budżetu za 2021 rok i udzieli jednogłośnie absolutorium. Podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania. - Bardzo cieszę się, że współpraca z Radą Gminy układa się znakomicie, za co bardzo dziękuję. To z pewnością owocuje rozwojem całej gminy. Dziękuję również pracownikom gminy, którzy angażują się bardzo w swoją pracę. Bez nich nie byłabym wstanie realizować tych wszystkich zadań - powiedziała Radiu SUD Danuta Froń, wójt Perzowa.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl