21 lutego 2019, 00:52

Teraz

Fakty

A A A

PERZÓW: Pieniądze na ścieżkę dydaktyczną

Gmina Perzów otrzyma dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania pn.: „ Utworzenie ścieżki dydaktycznej przy Zespole Szkół w Trębaczowie poprzez zakup roślin wieloletnich i infrastruktury edukacyjnej”. Przed szkołą w Trębaczowie posadzone zostały rośliny wieloletnie: różne gatunki drzew liściastych, iglastych i krzewów.

Pojawiły się też elementy małej architektury stanowiące nowoczesną formę tablic edukacyjnych: ławostół, 5 ławek i komplet koszy do śmieci segregowanych. Powstała w ten sposób ścieżka dydaktyczna, zaprojektowana i utworzona przez społeczność szkolną, ma stanowić stosowną kompozycję i służyć edukacji przyrodniczej i ekologicznej. W ramach realizacji zadania w Zespole Szkół w Trębaczowie odbyło się spotkanie edukacyjne z udziałem uczniów szkoły, nauczycieli przyrody, dyrektora szkoły Artura Tokarza, oraz wójta gminy Perzów Danuty Froń, Utworzenie ścieżki dydaktycznej jest związane z waszą edukacją przyrodniczą i ekologiczną – mówiła między innymi wójt Danuta Froń – Ma ułatwić zdobycie wiedzy o różnych gatunkach drzew, krzewów, sposobem ich pielęgnacji a także uczyć prawidłowych nawyków segregowania śmieci. Gmina Perzów otrzymała na utworzenie ścieżki dydaktycznej dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 31 392,00 zł. Całkowite koszty zadania wyniosły 37 411,10zł z tego środki własne 6 019,10zł

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl