20 maja 2024, 17:52

Teraz

23°

Fakty

A A A

PERZÓW: Podpisano umowę na żłobek

Umowę na „Rozbudowę wraz z przebudową przedszkola w Perzowie w tym budowa gminnego żłobka w Perzowie” podpisała Wójt Danuta Froń przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy z Zakładem Projektowo-Budowlanym PROJEKTOBUD, reprezentowanym przez właściciela Andrzeja Połomskiego.

Zakres umowy obejmuje wykonanie budynku żłobka i przebudowę budynku przedszkola zlokalizowanego w Perzowie wraz z dojściami i podjazdami, wewnętrzną instalacją wod.-kan., p.poż., c.o. i c.w.u, wentylacją mechaniczną, inst. elektryczną, przebudowę kotłowni i rurociągu. Całość robót wyceniona została na kwotę 1 338 045,61 zł. Na budowę żłobka gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 422 692,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach środków z programu ,,Maluch” moduł 1 edycja 2016, pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminy.
27 czerwca trwają prace budowlane. Zgodnie z postanowieniami umowy termin zakończenia inwestycji został ustalony na dzień 4 listopada 2016r.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl