27 maja 2024, 17:07

Teraz

25°

Fakty

A A A

PERZÓW: Umowa na projekt Cyberbezpieczny Samorząd

9 maja aktywna stała się umowa na powierzenie grantu na dofinansowanie działań zwiększających cyberbezpieczeństwo jednostki Urzędu Gminy w Perzowie.


Projekt, który będzie realizowany w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, ma na celu podniesienie bezpieczeństwa informacji w JST przez poprawę odporności i umiejętność efektywnego przeciwdziałania oraz reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.Planowane jest wykonanie zadań z zakresu działań organizacyjnych służących cyberbepieczeństwu, takie jak Polityka Bezpieczeństwa, podnoszenie kompetencji pracowników jednostki oraz zakup rozwiązań IT. Wartość planowanych wydatków to prawie 370 tys. złotych, z czego 84% w kwocie 310776,99zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa. 

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl