11 sierpnia 2022, 10:55

Teraz

20°

Fakty

A A A

BRALIN: Piotr Hołoś jednogłośnie otrzymał absolutorium i wotum zaufania!

Wójt Gminy Bralin Piotr Hołoś otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2021 roku. W trakcie sesji, otrzymał aprobatę jednogłośnie.

Z przedłożonego sprawozdania o wykonaniu budżetu wynika, że w roku 2021 r zrealizowano dochody w wysokości 41 mln zł, co stanowi 106,84%. Zrealizowano wydatki w wysokości 41 mln zł, co stanowi 96,31%. Deficyt budżetu, to kwota 173 tys zł a zadłużenie gminy na koniec minionego roku wynosiło ponad 8 mln zł, co stanowi 20,16%.

Radni zatwierdzili sprawozdania finansowe wraz z wykonaniem budżetu za 2021 rok i udzieli jednogłośnie absolutorium. Podjęli także uchwałę w sprawie udzielenia wotum zaufania. - Jest to forma zaufania do tego co robimy wspólnie i kierunku w którym zmierzamy. Bardzo cieszę się z tego powodu i dziękuję także wszystkim swoim współpracownikom, którzy się do tego przyczynili. To jest jednak system naczyń połączonych i jeżeli wszystkie organy gminy współpracują dobrze, a tak to wygląda, to rzeczywiście mamy powody do satysfakcji i możemy się wspólnie cieszyć - powiedział Radiu SUD wójt Piotr Hołoś.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl