25 września 2023, 22:39

Teraz

17°

Fakty

A A A

PIOTRÓWKA: Zakończono prace

Zakończyła się gminna inwestycja wodno- kanalizacyjno- drogowa w miejscowości Piotrówka, w gminie Trzcinica.


31 września 2021 roku w Urzędzie Gminy Trzcinica zawarta została umowa na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka – etap I”. Gmina Trzcinica otrzymała pomoc w wysokości 1 907 528 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W 2022 roku zrealizowano przedsięwzięcie “Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka- etap I (pierwszy etap operacji)”. Za kwotę 558 139,60 złotych brutto zadanie wykonała “Firma Instalacji Sanitarnej POLAN” Krzysztof Polak. Dotyczyło to kolektora łączącego miejscowość Piotrówka z siecią kanalizacji sanitarnej. Na jego realizację Gmina Trzcinica pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 w kwocie 288 735,14 złotych natomiast 202 995,37 złotych to środki przyznane przez Ministra Finansów w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej w zakresie kanalizacji. 
17 stycznia 2023 roku zawarta została umowa pomiędzy Gminą Trzcinica, a Konsorcjum firm: Lider konsorcjum- Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynierii „Eko- Inżynieria” Sp. z o.o.  Partner konsorcjum- Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „INKARDO” Sp. z o.o  za kwotę 3 283 422, 95 złotych. Przedmiotem umowy było wykonanie przedsięwzięcia "Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Piotrówka- etap I (drugi etap operacji), a dotyczyło to obszaru zawartego w drodze powiatowej oraz obszaru od skrzyżowania do końca miejscowości w kierunku Domu Ludowego. Łączna wartość powyższych prac z roku 2022 i 2023 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2022 to 3 841 562, 55 złotych. Gmina Trzcinica na powyższe działania pozyskała  środki w wysokości 1 759 275 złotych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2022. Ponadto 635 464, 34 złotych to środki z otrzymanego z Ministerstwa Finansów uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i 772 061 złotych z otrzymanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łącznie zewnętrzne środki to 3 166 800, 34 złotych czyli ponad 82% wartości inwestycji.


 

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl