27 maja 2024, 18:52

Teraz

23°

Fakty

A A A

MIKSTAT: Plebania jak nowa

Trwają prace renowacyjne zabytkowej plebani w Mikstacie, jednego z najstarszych i najważniejszych obiektów związanych z historią miasta w ostatnich 150 latach. Koszty prowadzonych prac i materiałów w większości zostaną pokryte z dotacji pozyskanej przez samorząd mikstacki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.Prace wykonuje firma z Ostrzeszowa. Koszt realizacji zadania opiewa na niespełna 600.000 zł, z czego większość (587 991 zł) będzie finansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, natomiast reszta zostanie pokryta ze środków parafii. Umowa zobowiązuje wykonawcę do wykonania prac w ciągu 9 miesięcy. W ramach inwestycji pn. „Prace ratunkowe zabytkowej plebani Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Trójcy w Mikstacie” wykonany ma być remont dachu i elewacji, wzmocnienie fundamentów i odwodnienie terenu. W opinii Henryka Zielińskiego, burmistrza Mikstatu, plebania przy kościele farnym to nie tylko zabytek, ale także obiekt mający szczególne znaczenie w historii ziemi mikstackiej. – To tutaj zrodził się pomysł utworzenia w 1869 r. pierwszego na południu Wielkopolski banku polskiego. To tutaj spotykali się światli obywatele, którzy w 1871 roku powołali do życia Towarzystwo Przemysłowe, a 4 lata później, w 1875 r. Bibliotekę Ludową, która później została włączona w struktury Towarzystwa Czytelni Ludowych obejmującego Wielkopolskę. To był na przełomie XIX i XX wieku jeden z najważniejszych ośrodków krzewienia nowoczesnego patriotyzmu na południu Wielkopolski, obrony polskości i wiary katolickiej – przekonuje włodarz Mikstatu.
Źródło: www.mikstat.pl 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl