18 czerwca 2024, 03:57

Teraz

16°

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Podpisano list intencyjny w sprawie budowy zbiornika na Prośnie w Wieruszowie

20 maja Urzędzie Miejskim w Wieruszowie podpisano list intencyjny w sprawie budowy hektarowego zbiornika na Prośnie, w sąsiedztwie klasztoru Ojców Paulinów w Wieruszowie. Najważniejszym punktem w staraniu o realizację inwestycji będzie uzyskanie decyzji środowiskowej oraz zewnętrznego finansowania. Ten proces może potrwać jeszcze kilka lat.


Z ramienia gminy Wieruszów list intencyjny podpisała zastępca burmistrza Marta Siubijak, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu reprezentował dyrektor Bogumił Nowak.


Burmistrz Wieruszowa wyjaśniał, że podpisanie listu intencyjnego celowo przeniesiono na okres powyborczy, kiedy nikt nie będzie odczytywał tego jako element kampanii. - Po 3 latach, kiedy koncypujemy i koncypowaliśmy budowę zbiornika przy rzece Prośnie w Wieruszowie – mówił Rafał Przybył. - Orzekliśmy, że to jest ten moment, kiedy można już podpisać odpowiednie umowy i kiedy ten zbiornik staje się realny w budowie. Jesteśmy po spacerze i po rekonesansie. W ciągu 2 lat wszystkie formalności powinny być zapięte.


Dyrektor RZGW w Poznaniu cieszył się, że po tylu latach udało się doprowadzić do spotkania i podpisania listu intencyjnego. - Na dzień dzisiejszy i jednym, i w drugim przypadku jesteśmy praktycznie na tym etapie, gdzie potrzebujemy decyzji środowiskowej - mówił Bogumił Nowak, nawiązując do zbiornika Wieruszów i zbiornika Okoń w gminie Galewice. - Każda taka inwestycja, zwłaszcza jeżeli zlokalizowana jest na rzecze, która jest cenna przyrodniczo, wymaga wykonania raportu środowiskowego i to jest coś, co niestety długo emituje: minimum 2 lata, zanim raport środowiskowy zostanie ogłoszony, potem zostanie wykonany, później wszelkiego rodzaju decyzje. Tu plusem jest to, że również to Wody Polskie opiniują tę decyzję środowiskową, wykonanie takiego obiektu. Przyspiesza to zdecydowanie uzyskanie jakichkolwiek decyzji. Później my jesteśmy organem wydającym pozwolenie wodno-prawne. W efekcie tego, w przypadku gminy Galewice, powstanie zbiornik o pow. 37 ha, przy maksymalnym normalnym poziomie piętrzenia, w przypadku zbiornika Wieruszów, będzie on znacznie mniejszy, bo będzie to 1-hektarowy zbiornik o pojemności około 14 tys. m3. Biorąc pod uwagę miejsce, w którym się znajdujemy, czyli takie pogranicze woj. łódzkiego i wielkopolski, czyli strefy o najmniejszych opadach, o najmniejszych odpływach jednostkowych (...) tu w tym miejscu, rzeczywiście, obserwując wodowskazy, obserwując pomiary opadów, mamy ewidentnie najniższe opady, dlatego każda kropla wody, która zostanie zretencjonowana, zostanie zatrzymana, gdzie wykorzystamy wodę spływającą w okresie zimowo-wiosennym (…), to będzie coś, co będzie procentowało na kolejne lata.


Dyrektor RZGW nawiązał do remontowanych jazów na rzece Prośnie - Oświecim i Bolesławiec a także w Grabowie nad Prosną, co ocenia jako wartość dodaną. Na spotkanie został zaproszony wójt gminy Galewice Piotr Kołodziej, który już wcześniej podpisał list intencyjny z RZGW w sprawie budowy zbiornika Okoń.


Burmistrz Wieruszowa przypomniał, że za przygotowanie inwestycji odpowiada prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieruszowie Andrzej Małys. Budowa zbiornika w Wieruszowie wiązałaby się z zagospodarowaniem brzegów rzeki i nadaniem jej nowego życia, m.in. poprzez budowę pomostów i ścieżek pieszo-rowerowych.

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl