5 marca 2024, 11:14

Teraz

Fakty

A A A

KĘPNO: Podpisano umowę na remont dróg powiatowych

W środę, 6 grudnia Powiat Kępiński podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 5601P (Czermin – granica powiatu) i drogi powiatowej nr 5600P (Osiny – Borek Mielęcki)”. W ramach umowy w gminie Kępno wyremontowana zostanie droga nr 5600P km Osiny – Borek Mielęcki o długości ok. 1,71 km, a w gminie Bralin droga nr 5601P relacji Czermin do granicy powiatu o długości ok. 0,75 km. Wykonawca robót – Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś wyłoniony został w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres remontu obejmuje m.in. frezowanie starej nawierzchni i wykonanie nowej nakładki bitumicznej, a także wykonanie poboczy z tłucznia granitowego.
Wykonanie remontu obu dróg kosztować będzie 1.731.295,02 zł. Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości inwestycji, wkład własny Powiatu Kępińskiego stanowi 5% wartości inwestycji. Zakończenie prac przewidziano do 31 marca 2024 r.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl