22 lipca 2024, 16:16

Teraz

24°

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Podpisano umowy na dofinansowanie inwestycji

19 sierpnia w ostrzeszowskim Urzędzie Miasta i Gminy dokonano uroczystego podpisania umów na dofinansowanie inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pieniądze, w łącznej kwocie wynoszącej blisko 4,5 miliona złotych, trafiły do samorządu powiatowego oraz do trzech samorządów gminnych. Jak już informowaliśmy, wsparcie z PROW-u uzyskała: przebudowa drogi powiatowej Grabów – Osiek (946 661,00 zł.), przebudowa ul. Zielonej w Kraszewicach (93.771zł.), przebudowa ul. Puławskiego w Kobylej Górze (252.383zł.), przebudowa drogi gminnej przebiegającej przez Kobylą Górę, Myślniew i Kuźnicę Myślniewską (1.320.616zł.), przebudowa drogi Wrzosy-Pyki-Morawin, na odcinku Wrzosy Pyki (1.379.292zł.) oraz II etap przebudowy drogi Przytocznica-Marszałki (505.815zł.). W imieniu beneficjentów umowy podpisywali: starosta Lech Janicki, wójt Doruchowa Józef Wilkosz, wójt Kobylej Góry Wiesław Berski oraz wójt Kraszewic Paweł Koprowski. Samorząd wojewódzki reprezentował natomiast wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
-Mamy dla Wielkopolski pulę wynoszącą 30 milionów euro, czyli w przeliczeniu około 130 milionów złotych i część z tej puli trafia właśnie do powiatu ostrzeszowskiego. Bardzo gratuluję i cieszę się. W poprzedniej perspektywie tylko samorządy gminne mogły korzystać z tych środków. W tej perspektywie, po raz pierwszy mogą z niej skorzystać także powiaty, czego przykładem jest powiat ostrzeszowski.
W podpisaniu umów uczestniczył także radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Mikołaj Grzyb, który zwrócił uwagę na skuteczność samorządowców z powiatu ostrzeszowskiego.
-Mnie przede wszystkim cieszy jeden fakt, statystyki, które płyną z listy rankingowej projektów wyłonionych do dofinansowania. Okazuje się, że gminy z powiatu ostrzeszowskiego są bardzo dobrze przygotowane do aplikowania i pozyskiwania środków unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego czy Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzisiaj zostanie podpisanych sześć umów, a prześledziwszy listę wniosków, które otrzymają dofinansowanie, okazuje się, że nie we wszystkich powiatach jest tak dobrze.
A może być jeszcze lepiej. Na liście rezerwowej znajduje się bowiem wniosek dotyczący budowy ul. Piaski w Rojowie, złożony przez gminę Ostrzeszów.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl