27 maja 2024, 18:42

Teraz

23°

Fakty

A A A

BRALIN: Podpisano umowy z organizacjami pozarządowymi

24 kwietnia br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Bralin podpisanych zostało 10 umów na wsparcie finansowe realizacji zadań publicznych. W 2024 roku Gmina Bralin udzieli wsparcia organizacjom pozarządowym w kwocie niespełna 37.620 zł. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji. Z ramienia Gminy podpisy na umowach złożyli: wójt Piotr Hołoś oraz skarbnik – Grażyna Mosch. Na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożono 9 ofert, w tym 5 ofert otrzymało dotację. Na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej złożono 6 ofert, w tym 5 otrzymało dotację. Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej otrzymała dotację na zorganizowanie wyjazdu do Tarnowskich Gór. Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Anny w Bralinie przewiduje wyjazd 3-dniowy na zwiedzanie szlaków Podhala. Koło Gospodyń Wiejskich w Bralinie zaplanowało wyjazd do Torunia, a Koło Gospodyń Wiejskich w Nosalach uczci święto plonów poprzez organizację dożynek wiejskich. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Bralińskiej, w ramach zadania pn. „Ze stacji Bralin do stacji kultura”, zorganizuje 2 wyjazdy do teatru. Koło Gospodyń Wiejskich w Goli zorganizuje wakacyjny festyn, Ochotnicza Straż Pożarna Weronikopole- „Dzień Dziecka na sportowo”, a Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej- „Sportowe Święto Latawca”. OSP w Czerminie zorganizuje już 3 edycję Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej MDP jednostek z terenu gminy Bralin. Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Bralin zaprosi mieszkanki gminy na zajęcia fitness w hali sportowej w Bralinie. 
Źródło: www.bralin.pl 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl