14 sierpnia 2020, 18:52

Teraz

25°

Fakty

A A A

KĘPNO: Podpisano umowy z PFRON

Umowy na realizację „Programu wyrównywania różnic między słabiej rozwiniętymi regionami” z przedstawicielami 19 powiatów z obszaru województwa wielkopolskiego podpisała w czwartek, 25 lipca prezes zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Marlena Maląg na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.Dofinansowanie podpisali także przedstawiciele Powiatu Kępińskiego.

„Program wyrównywania różnic między regionami” ma zwiększać dostęp do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Jest szczególnie adresowany do osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo. W tym roku zrealizowanych zostanie w całej Polsce 570 projektów na łączną kwotę 57 mln złotych.Powiat Kępiński w ramach programu pozyskał środki na realizację dwóch przedsięwzięć. Pierwsze z nich obejmuje zakup i montaż windy dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach drugiej z zawartych umów Warsztaty Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem uzyskały dofinansowanie do zakupu nowego pojazd dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dwie umowy w imieniu Powiatu Kępińskiego parafowali: starosta Robert Kieruzal i wicestarosta Alicja Śniegocka.

Fot. powiatkepno.pl

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl