16 października 2019, 01:28

Teraz

13°

Fakty

A A A

POMIANY: Dofinansowanie na zagospodarowanie

Gmina Trzcinica złożyła wniosek „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pomiany” w ramach IX edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. W realizacji projektu przewidziano remont i doposażenie pomieszczenia rekreacyjnego, a także wykonanie utwardzenia placów przy Domu Ludowym i posesji Nr 18. Wartość pozyskanego dofinansowania to 22.824 złote. W ramach zadania przewidziano także wiele prac związanych z porządkowaniem terenu i nasadzeniem zieleni, które wykonane zostaną przez mieszkańców Pomian. Do IX edycji konkursu złożono 283 projekty, do oceny merytorycznej zakwalifikowano 244 projekty. Następnie zgodnie z uzyskaną punktacją dofinansowanie przyznano 125 wnioskom, w tym wnioskowi Gminy Trzcinica.
Źródło: www.trzcinica.com.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl