29 października 2020, 13:52

Teraz

11°

Fakty

A A A

LASKI: Ponad 11 mln zł kosztował remont 2 km odcinka drogi z Lasek do Trzcinicy

Ponad 11 mln zł kosztował remont 2 km odcinka drogi powiatowej z Lasek do Trzcinicy. W sobotę uroczyście otwarto zmodernizowaną drogę.

Oddana do użytku inwestycja to jedno z największych zadań drogowych w historii Powiatu Kępińskiego. Koszt całkowity oddanej do użytku inwestycji to 11.469.332,22 złotych. Realizacja możliwa była dzięki pozyskanym dwóm dotacjom zewnętrznym. Pierwsza z nich to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (8.830.621,00 zł). Druga dotacja to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.400.000,00 zł). Pozyskane środki zewnętrzne to 89% kosztów tego zadania.

Gmina Trzcinica zgodnie z zawartym porozumieniem przekazała 431 tys zł. Udział środków własnych Powiatu Kępińskiego to 807 tys zł.

Łączna długość przebudowanego odcinka drogi to 2250mb. Szerokości pasa ruchu 3,0mb. W ramach inwestycji gruntownie przebudowano 3 skrzyżowania, zmodernizowano także 55 zjazdów. Wybudowano 4 zatoki autobusowe. Powstało 9 przejść dla pieszych w tym jedno oznaczone sygnalizacją świetlną. Wzdłuż przebudowanej drogi powstał ciąg pieszo-rowerowy.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl