29 lutego 2020, 05:49

Teraz

Fakty

A A A

OSTRZESZÓW: Ponad 2,5 miliona na aktywizację bezrobotnych

529 tysięcy złotych ma do dyspozycji powiat ostrzeszowski z funduszu pracy na aktywizację osób bezrobotnych w 2020 roku, 2 229 000 zł – to środki na aktywizację zawodową w ramach projektów Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2020. Pieniądze te zostaną przeznaczone na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową. Po konsultacji z Powiatową Radą Rynku Pracy, Powiatowy Urząd Pracy środki z puli Funduszu Pracy rozdysponuje w następujący sposób:
– 10 000 zł – stypendia za naukę,
– 13 000 zło – studia podyplomowe (3 osoby, w tym stypendium),
– 61 866 zł – szkolenia (16 osób, w tym stypendia),
– 84 660 zł – prace interwencyjne (17 osób x 6 miesięcy),
– 52 000 zł – dotacje (4 osoby x 13 000 zł)
– 196 000 zł – refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia miejsc pracy (14 osób x 14 000zł),
– 40 500 zł – staże (1 osoba x 10 miesięcy, 5 osób x 4 miesiące),
– 71 000 zł – roboty publiczne (10 osób x 5 miesięcy).
Kwota 1 316 000 zł w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zostanie przeznaczona na aktywizację 110 osób poprzez szkolenia zawodowe, staże oraz wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej. 913 449 zł w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego również zostanie przeznaczone na szkolenia, staże, wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz prace interwencyjne; z tych form aktywizacji skorzysta kolejne 100 osób. Trwa już nabór wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych oraz o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, a także o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
Źródło: www.powiatostrzeszowski.pl

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl