17 kwietnia 2024, 07:02

Teraz

Fakty

A A A

REGION: Ponad 22 miliony na drogi, drzewa i zbiorniki wodne

Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył ponad 22 mln zł na wsparcie dla lokalnych samorządów na prace związane z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Środki umożliwią realizację szeregu zadań związanych z budową lub przebudową dróg dojazdowych do pól, zakupu sadzonek drzew miododajnych, budowy zbiorników małej retencji, zakupu sprzętu i oprogramowania do ewidencji gruntów. Po raz kolejny z budżetu Województwa Wielkopolskiego przeznaczone zostały środki na wsparcie obszarów wiejskich. Sejmik Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie przekazania środków z budżetu Województwa Wielkopolskiego na prace związane z ochroną oraz poprawą jakości gruntów rolnych. Pomoc realizowana jest już od ponad 15 lat i obejmuje szereg działań w ramach których gminy i powiaty mogą ubiegać się o wsparcie.
- Realizowany program ochrony i poprawy jakości gruntów rolnych umożliwia realizację licznych zadań ograniczających wpływ człowieka na obszary rolnicze oraz odtworzenie ich należytego stanu. Zainteresowanie wnioskodawców od wielu lat w pełni wyczerpuje pulę środków przeznaczoną na realizację tego programu na terenie naszego województwa – mówi wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski
Pomoc dla Samorządów realizowana w ramach kilku działań, jednym z nich jest wsparcie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do pól. Tegoroczna kwota wsparcia wynosząca niespełna 19  mln zł trafi do 149 gmin w całym województwie. Gminy i powiaty pozyskały także dofinasowanie na zakup sadzonek drzew miododajnych. Dofinasowanie wynoszące do ponad 1,2mln zł trafi do 75 wielkopolskich gmin i powiatów.  Wsparcie objęło także renowację i budowę zbiorników małej retencji. 6 gmin pozyskało blisko 220 tys. zł. Dzięki wsparciu powstaną zbiorniki o łącznej powierzchni blisko 6,8 ha.
- Pomoc w zakresie przebudowy i budowy dróg dojazdowych to pól regularnie wspiera gminy w poprawie bezpieczeństwa oraz możliwości poruszania się po lokalnych drogach zwłaszcza rolników, którzy regularnie korzystają tych dróg. W tym roku pomoc pozyskało 149 gmin. Cieszy także zainteresowanie samorządów, które posadzą kolejne drzewa miododajne na swoim terenie. W tym roku wsparcie pozyskało 75 jednostek samorządowych. Powstaną także zbiorniki małej retencji w 6 gminach. Działania realizowane w ramach programu ochrony gruntów rolnych mają realny wpływ na życie mieszkańców obszarów wiejskich by ograniczyć negatywny wpływ człowieka na te obszary oraz umożliwić dalszą produkcję rolniczą w Wielkopolsce - dodaje wicemarszałek Krzysztof Grabowski
Wsparcie obejmuje także szczególne zadania inwestycyjne, których realizacja jest konieczna ze względu na interes i bezpieczeństwo mieszkańców. Najczęściej dotyczą one przebudowy przepustów i mostów na małych ciekach lub dróg na szczególnie trudnych terenach. W 2024 roku dofinansowane zostaną 4 zadania  w gminach: Mycielin, Łęka Opatowska, Skulsk i Miedzichowo. Całkowita kwota dofinasowania 4 zadań to ponad 2 mln zł. Ponadto powiaty wrzesiński, krotoszyński i kościański otrzymają pomoc finansową na zakup sprzętu pomiarowego, informatycznego i oprogramowania do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych o wartości pomocy 145 tys. zł. Z kolei powiat wolsztyński pozyskał 15 tys. na sporządzenie projektu rekultywacji w kierunku przyrodniczym jednej z działek. 
Budowa lub przebudowa dróg dojazdowych
Powiat kępiński
Baranów 99 000 zł.
Kępno 46 500 zł.
Łęka Opatowska 99 000 zł.
Perzów 99 000 zł.
Trzcinica 75 000 zł.
Powiat ostrzeszowski
Czajków 99 000 zł.
Doruchów 123 750 zł.
Grabów n. Prosną 148 500 zł.
Kobyla Góra 99 000 zł.
Mikstat 123 750 zł.
Ostrzeszów 123 750 zł.
Zakup sadzonek drzew miododajnych
Gmina Kobyla Góra 19 999 zł.
Gmina Kraszewice 6 480 zł.
Gmina Łęka Opatowska 10 800 zł.
Gmina Mikstat 9 900 zł.
Gmina Ostrzeszów 17 550 zł.


 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl