22 lipca 2024, 17:04

Teraz

24°

Fakty

A A A

POWIAT OSTRZESZOWSKI: Matura 2024. Ilu zdało? Ilu czeka poprawka?

Znamy wyniki tegorocznej matury. W powiecie ostrzeszowskim przystąpiło do niej 335 osób. Świadectwo dojrzałości otrzymały 282 z nich, co stanowi 84%. Z językiem polskim poradziło sobie 93% zdających, z matematyką – 89%, z językiem angielskim – 96%, a z językiem niemieckim – 83%. Podobnie jak w minionych latach, najwyższą, wynoszącą aż 99%, zdawalność odnotowano w I Liceum Ogólnokształcącym. Egzamin zakończył się tam powodzeniem dla 97 spośród 98 abiturientów. Tylko jedna osoba przegrała starcie z matematyką. W II Liceum Ogólnokształcącym do matury przystąpiło 26 osób, w tym 21 z sukcesem. Zdawalność wyniosła więc 81%. W podziale na przedmioty obowiązkowe kształtuje się ona następująco: język polski – 92%, matematyka – 88%, język angielski – 96%. Zdawalność na poziomie 81% osiągnęli również maturzyści z Technikum nr 2. Było ich 83, a egzamin zdało 67. Po 89% z nich poradziło sobie z językiem polskim i matematyką, a 94% z językiem angielskim. I wreszcie Technikum nr 1. Tam z egzaminem dojrzałości mierzyło się 125 abiturientów, w tym 94 z powodzeniem, a to daje zdawalność na poziomie 75%. W przypadku języka polskiego osiągnęła ona 90%, w przypadku matematyki – 82%, a w przypadku języka angielskiego – 94%. Ci z maturzystów, którzy uzyskali negatywny wynik z jednego przedmiotu mają prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Pozostali będą musieli poczekać do przyszłego roku. 

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl