25 lutego 2020, 01:51

Teraz

Fakty

A A A

DORUCHÓW: Powiat pomoże w remoncie parkingu

Zmiany w budżecie, ustalenie planu sieci szkół i zasad pracy nauczycieli oraz finansowe wsparcie przebudowy parkingu przez Urzędem Gminy w Doruchowie to tematy ostatniego posiedzenia Rady Powiatu w Ostrzeszowie. Uchwały związane z oświatą podejmowano praktycznie bez dyskusji. W ten sposób samorząd powiatowy wywiązał się bowiem jedynie z obowiązków, jakie nakłada na niego prawo. Pewne wątpliwości pojawiły się natomiast w przypadku zmian w budżecie. Radna Krystyna Sikora krytykowała sposób procedowania uchwały w tej sprawie. Z jej wypowiedzi wynikało, że radni nie mieli pełnej informacji na temat wprowadzanych zmian, a także czasu, by się z nimi zapoznać. Stanisław Hemmerling miał z kolei zastrzeżenia co do potrzeby wspierania remontu parkingu przed doruchowskim Urzędem Gminy. Zastanawiał się, czy w sytuacji, gdy nakładów finansowych wymaga znaczna część dróg powiatowych, tego typu inwestycja jest aż tak pilna. Odpowiadał Stefan Hebisz, radny reprezentujący gminę Doruchów.
- Kto kiedykolwiek podjeżdżał tam pod gminę, wie, że samochód, nawet stawiany ukosem częściowo, mniej więcej w ¼ znajduje się na jezdni – argumentował. - Powoduje to bardzo duże niebezpieczeństwo. Dlatego gmina Doruchów bardzo szybko chciała zmienić tę sytuację. Myślę, że to na pewno bardzo poprawi stan bezpieczeństwa.
Podobnego zdania był przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Maciejewski.
- Mnie przekonał jeden fakt – zaznaczył. - 25% po naszej stronie, 75% po stronie gminy Doruchów. Nie można odrzucać takich ofert.
Głos w tej sprawie zabrał także starosta Lech Janicki.
- Ta przebudowa będzie obejmowała zarówno część mieszczącą się na gruntach gminnych, jak również przy drodze powiatowej – wyjaśniał. – Rzeczą ewidentną jest, że obecny parking nie spełnia żadnych standardów bezpieczeństwa, jakie powinny być spełnione przy urzędzie publicznym. Oferta gminy Doruchów jest na tyle dobra, że trzeba było się mocno nad nią zastanowić i najlepiej podjąć decyzję pozytywną.
Dodajmy, że zadanie kosztować ma około 200.000zł, a powiat zamierza z własnego budżetu dołożyć na ten cel 50.000zł.

Autor: lukasz.smiatacz@radiosud.pl