19 sierpnia 2019, 03:36

Teraz

17°

Fakty

A A A

NOWA WIEŚ KSIĄŻĘCA: Prace zgodnie z planem

Zgodnie z planem przebiegają prace przy przebudowie dróg gminnych w Nowej Wsi Książęcej. Umowa podpisana 20 września tego roku pomiędzy wójtem Gminy Bralin Romanem Wojtysiakiem a spółką Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe S.A. zobowiązuje wykonawcę do wykonania zadania obejmującego przebudowę dwóch dróg gminnych w miejscowości Nowa Wieś Książęca o łącznej długości 0,5 km.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy. Obecnie realizowany jest pierwszy etap obejmujący wykonanie robót, w wyniku których powstaje na całej długości jezdnia dróg z jedną warstwą nawierzchni mineralno – bitumicznej z terminem wykonania do 10 grudnia 2018 r. Całość wartości zamówienia wynosi 1.055.993,99 zł. Wykonawca deklaruje, że w przypadku utrzymywania się sprzyjających warunków atmosferycznych do tego terminu zakończy również drugi etap zadania.
Inwestycja drogowa realizowana jest z udziałem środków Województwa Wielkopolskiego. Zgodnie z umową zawartą 5 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gmina Bralin otrzymała na ten cel 98 750 zł.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl