29 stycznia 2020, 22:07

Teraz

Fakty

A A A

WIERUSZÓW: Projekt OZE nie przeszedł

Mieszkańcy gminy Wieruszów na jakiś czas mogą zapomnieć o projekcie związanym z odnawialnymi źródłami energii. Podczas sesji radni wykreślili z planów dochodów i wydatków kwotę 467 tys. zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania.

Kilkanaście miesięcy temu każde gospodarstwo domowe zainteresowane pozyskaniem dotacji do wymiany pieca bądź instalacji paneli fotowoltaicznych musiało wykonać audyt, który każdorazowo kosztował 500 zł. Teraz jest już pewne, że pieniądze się nie zwrócą, ponieważ dotacja przepadła. Kiedy inne gminy, jak np. Klonowa, będą realizowały inwestycje ekologiczne, Wieruszów będzie musiał obejść się smakiem.

- Byliśmy zachwyceni tym programem – przyznaje Adam Śpigiel, przewodniczący Rady Miejskiej. - W takim wypadku, jeżeli nie otrzymaliśmy tych pieniędzy na OZE, przesunęliśmy środki na inne cele. My na pewno będziemy szukać innego programu, dla naszych mieszkańców proponować inne zadania związane z tą tematyką.

W kuluarach wspomina się, że Urząd Marszałkowski wkrótce ma ogłosić nowy program, w którym dofinansowanie mogłoby znaleźć się dla innych gmin, w tym dla Wieruszowa. Wniosek gminy został odrzucony, ponieważ naniesione w projekcie poprawki zostały przesłane drogą elektroniczną a nie papierową. Podczas spotkań z mieszkańcami burmistrz tłumaczył, że nikt nie informował urzędu o takiej konieczności, przynajmniej jeśli chodzi o etap wspomnianych korekt. Włodarz miasta zaznaczał, że jeśli chce się znaleźć błąd to zawsze gdzieś się go znajdzie.

Autor: patryk.hodera@radiosud.pl