14 lipca 2024, 05:52

Teraz

17°

Fakty

A A A

KĘPNO: Protest przeciwko budowie mieszkań na ul. Granicznej narasta!

Protest przeciwko budowie mieszkań na ul. Granicznej narasta

Podczas sesji Rady Miasta i Gminy Kępno ponownie poruszono temat protestu mieszkańców przeciwko inwestycji, którą Gmina Kępno planuje zrealizować na ul. Granicznej.


Przypomnijmy, spółka Towarzystwo Budownictwa Społecznego - Kępno Sp. z o.o. jest inwestorem budowy nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego zaprojektowanego przy ulicy Granicznej w Kępnie. Projekt zakłada budowę bloku 24 mieszkań. Planowany koszt tej inwestycji wynosi 8,8 mln zł (brutto). Na ten cel spółka otrzymała już 3,2 mln zł grantów bezzwrotnych i 3 mln zł pożyczki z BGK. Przed samym budynkiem, który będzie miał 5 kondygnacji, będzie 8 miejsc parkingowych. Pozostałe (dla wszystkich) miejsca parkingowe (około 30 omijając wyjazdy z posesji) wyznaczono wzdłuż ulicy Granicznej, która będzie od wjazdu do tego bloku w stronę ronda tylko jednokierunkowa. Wspólnota Mieszkaniowa protestuje przeciwko powstaniu bloku.


W trakcie sesji, radny Szymon Szczęsny w nawiązaniu do petycji, którą wystosowali protestujący mieszkańcy sugerował niegospodarność spółki, która ma realizować to zadanie. Jego zdaniem ta inwestycja będzie zbyt kosztowna. - W Kępnie buduje się za 7,7 tys zł za metr kwadratowy mieszkania a GUS podaje, że średnia dla Polski łącznie z Warszawą wynosi 5,3 tys zł za metr kwadratowy. Taniej byłoby gdyby prezes otworzył pierwszą stronę interentową z nieruchomościami i wybrał się na zakupy, niż proponuje je budować - mówił radny Szczęsny, który w 2019 roku jak większość radnych był za przekazaniem tych gruntów spółce pod tą inwestycję.


Jeżeli na terenie Gminy Kępno znajdzie pan  mieszkania za 5 tys zł brutto wykończone od razu do zamieszkania, to my je bardzo chętnie odkupimy za takie pieniądze. GUS podaje koszty budowy w stanie niewykończonym, developerskim - ripostował prezes TBS Radosław Pieles, który zaznaczył, że nie rozumie argumentów 120 mieszkańców, w jakim zakresie ta inwestycja ich dotyczy.


Burmistrz Kępna zaproponował radnemu Szczęsnemu, aby założył własną firmę i startował w kępińskich przetargach, wówczas mógłby taniej realizować inwestycje. -  Inwestycja mogła być zrealizowana dawno. Pewnie byłaby za mniejsze pieniądze a teraz koszty poszły w górę. Inwestycja jest potrzebna, oczekiwana i wkrótce rozpocznie się. Gmina nie jest developerem i nie realizuje inwestycji w celach zarobkowych. To będą mieszkania komunalne z czynszami komunalnymi czyli dużo niższymi niż u prywatnych developerów. Mam wrażenie, że niektórzy reprezentują prywatnych developerów niż mieszkańców przeciwnych tej inwestycji. Bo ci pierwsi dobrze wiedzą, że 24 mieszkania z takim czynszem komunalnym będą zagrażać ich interesom - mówił podczas sesji burmistrz Piotr Psikus.


Włodarz Kępna podkreślał, że nie wszystkich mieszkańców stać na czynsze developerskie. - Niektórzy żyją od pierwszego do pierwszego i naszym obowiązkiem jest zaspakajanie potrzeb także tych najuboższych - zaznaczył Psikus.


Protestujący otrzymali od inwestora pisma, że spółka będzie domagać się odszkodowania na łączną kwotę około 3,4 mln zł. W trakcie sesji burmistrz Kępna poinformował, że otrzymał pisemne groźby pod swym adresem. - Jeden z członków tej wspólnoty napisał pod moim adresem „z.j…e Cię!”. To są groźby karalne, więc tutaj nie ma merytorycznych argumentów ze strony wspólnoty, tylko nie bo nie - mówił Psikus.


Spółka uzyskała pozwolenie na budowę tej inwestycji 25 września 2020r. Od decyzji Starosty Kępińskiego wspólnota złożyła odwołanie. Wojewoda Wielkopolski po rozpatrzeniu odwołania wydał 8 lutego 2021r. ostateczną decyzję zezwalającą na budowę budynku. Na decyzję Wojewody Wielkopolskiego wspólnota złożyła skargę, którą rozpatrzył Wojewódzki Sąd Administracyjny, wydając (7 kwietnia 2022r) wyrok oddalający skargę w całości. Wspólnota mieszkaniowa złożyła kolejną skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego i sprawa jest w toku. Jednocześnie do Sądu Rejonowego w Kępnie (w sierpniu 2022r.) wspólnota mieszkaniowa złożyła pozew o wstrzymanie budowy. 

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl