4 marca 2021, 01:01

Teraz

Fakty

A A A

KĘPNO: Przestarzały sprzęt w szpitalu? - radni pytali o audyt

Raport z kontroli jakości i dostępności usług zdrowotnych świadczonych przez SPZOZ w Kępnie przedstawiła firma Formedis. Audyt i opracowanie programu naprawczego zlecił w 2019 r Powiat Kępiński.

Nad raportem dyskutowano podczas sesji Rady Powiatu Kępińskiego. Wyniki audytu w przeważającej większości nie odbiegają od norm, jednak radny Michał Solecki wyraził zaniepokojenie przestarzałym sprzętem szpitala, na co wskazuje przeprowadzona analiza. - Sytuację posiadanego przez szpital sprzętu i aparatury medycznej, należy ocenić jako złą. Na koniec roku 2019 udział sprzętu powyżej 8 lat w wartości sprzętu i aparatury medycznej ogółem stanowił więcej niż 39% całości zakupionego sprzętu, a według stanu na 30 czerwca 2020 roku przedmiotowy udział wyniósł blisko 37%. W obydwu okresach przekraczał poziom przyjęty jako normę wieku od 4-8 lat nie mniej niż 40% ±10% ogólnej wartości sprzętu. Szpital nie powinien użytkować sprzętu i aparatury medycznej starszej niż 10 lat - cytował audyt radny Solecki.

Z wynikami audytu nie zgadza się dyrekcja szpitala. - Złożyliśmy dużo uwag do tego raportu. Jedna dotyczyła wspomnianego sprzętu, wykorzystywanego w szpitalu. Nie zgadzamy się ze stanowiskiem firmy Formedis, ponieważ powołując się na książkę Witolda Ponikło „Infrastruktura techniczna szpitala” nie zastosowała wskazanej w niej metodologii - mówiła Beata Andrzejewska, dyrektor SPZOZ.

- Nie można przedstawiać sprzętu medycznego wartościowo, bo bywa ona różna. Po zakupie tomografu komputerowego, cyfrowego RTG i mammografu, ta sytuacja zmieni się diametralnie. Okaże się wówczas, że ta wartość jest nagle rewelacyjna. Nie ma też żadnych podstaw do tego, że nie można używać sprzętu medycznego w szpitalu, który ma powyżej 10 lat. Jest to subiektywna opinia firmy Formedis - dodała dyrektor szpitala.

Audyt szpitala został przeprowadzony na zlecenie Powiatu Kępińskiego w 2019 roku. Kosztował prawie 60 tys zł. Za jego aktualizację trzeba dopłacić teraz 10 tys zł.

Autor: daniel.tarchala@radiosud.pl