24 listopada 2020, 10:28

Teraz

Fakty

A A A

GALEWICE: Przesunięto środki sołeckie, dołożono do zakupu samochodu

W sali Ochotniczej Straży Pożarnej odbyła się 30. sesja Rady Gminy w Galewicach. Przyjęto wszystkie zaproponowane uchwały.

Radni zapoznali się ze sprawozdaniem wójta z działalności w okresie międzysesyjnym a także o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/20. Odczytano informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Rada rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Galewice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.  - Ta uchwała została ponownie uchwalona przez Radę Gminy, poprzednia została podważona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, z racji skargi Prokuratora Rejonowego w Wieluniu – opowiada wójt, Piotr Kołodziej. - W związku z tym zaszła konieczność aby od nowa pochylić się nad uchwałą, przede wszystkim nad tymi zarzutami, które były ze strony prokuratora. Uchwała jest podjęta, zobaczymy co w tej sprawie powie nadzór.

Podczas sesji radni dokonali zmian w budżecie. - To przede wszystkim zmiany związane z funduszami sołeckimi, ponieważ mamy tam pewne oszczędności, które mieszkańcy przeznaczają na inne rzeczy. Ważną zmianą jest dołożenie środków do zakupu samochodu, na który pozyskaliśmy dofinansowanie z PFRON. Pojazd będzie służył podczas dojazdu dzieci niepełnosprawnych do szkół. Aby móc rozstrzygnąć zapytanie, trzeba było przenieść pewną kwotę i teraz już możemy samochód zakupić.

Radni zgłaszali m.in. potrzebę bieżącego utwardzenia dróg gminnych tłuczniem czy np. zakup promocyjnej bramy dmuchanej, która może służyć podczas zawodów sportowych oraz innych imprez.

Autor: wieruszow@radiosud.pl