27 listopada 2021, 01:19

Teraz

Fakty

A A A

ARTYKUŁ SPONSOROWANY: Pytania do burmistrza o kartę bankową

WNIOSEK o udostępnienie informacji publicznej przez burmistrza Kępna Piotra Psikusa.

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się do burmistrza Piotra Psikusa za pośrednictwem Gazety Bezpłatnej, aby w trybie pilnym udostępnił opinii publicznej informacji w następującym zakresie:
1. Czy w latach i 2014-18 posiadał /posiada/ służbową kartę /karty/ bankową.
2. Jeżeli posiada/ł/, to kto wydał upoważnienie do jej /ich/ używania.
3. Kto, lub jaki organ Gminy ustalił regulamin korzystania.
4. Jeżeli karty były używane, proszę o przedstawienie do publicznej wiadomości wykazu wszystkich płatności za materiały, rzeczy i usługi z lat 2006-10.
5. Podobny rejestr proszę przedstawić za kadencję 2014-2018.

Uzasadnienie:
Informacje, o które dopytuje powinny być jawne i dostępne dla mieszkańców. Ponieważ są zatajane, a jawny jest protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej z Poznania z dnia 8 lipca 2009 r. nr. WK-0911/10/2009 dotyczącej pracy burmistrza, zaniepokojony lekturą tego wstrząsającego raportu, chcę wiedzieć, czy opisane w nim fakty powtarzają się, czy zostały zaprzestane.
Regionalna Izba Obrachunkowa zarzuca burmistrzowi Kępna Piotrowi Psikusowi szereg naruszeń prawa, w tym także wytyka /cytat/ „…bezprawne korzystanie przez Piotra Psikusa ze służbowej karty płatniczej VISA BUSINES BZ WBK z limitem dziennym wydatków w kwocie 10 000 zł, bez zezwolenia Rady Miejskiej i bez regulaminu”. Dalej RIO robi wyrzuty, że /cytat/ „…burmistrz Psikus płacąc kartą płatniczą dokonał wydatków w łącznej kwocie 9.669,44 zł, które nie były związane z realizacją zadań gminy, a mianowicie:
- dokonał wydatków na odzież, w tym garnitury, krawaty, koszule, skarpety , realizując:
1. 4 faktury na pasek za 234,28 zł., dwie koszulo bluzki za 882,56, za skarpety za 36,70, za garnitur i krawat za 2.830,22 zł
2. 3 faktury, w tym: za garnitur 1.924,00 zł, za koszulę za 389,05, krawat za 274,55.
3. Kolejna faktura: garnitur za 1.890,00 zł
4. Następna faktura: koszula i krawat za 637,32 zł
Wszystkie wydatki zostały dokonane bez podstawy prawnej, bowiem nie były związane z realizacją zadań gminy … i swym charakterem nie zaspokajały potrzeb wspólnoty samorządowej” konkluduje RIO.
W dalszej części sprawozdania z kontroli kępińskiego urzędu, RIO robi wymienia wiele innych nieprawidłowości, w tym płatności kartą za nieuzasadnione usługi hotelarskie i gastronomiczne.
Wśród 31 zaleceń pokontrolnych Regionalna Izba Obrachunkowa zaleciła między innymi:
• W przepisach wewnętrznych określić zasady użytkowania przez burmistrza karty płatniczej, oraz sposobu jej rozliczania.
• Zaprzestać ponoszenia z budżetu Gminy wydatków, które nie mieszczą się w katalogu zadań Gminy i swym charakterem niezaspokajaną potrzeb wspólnoty samorządowej…..”
Od czasu „afery garniturowej” z kadencji 2006-2010 minęło kilka lat. Dzisiaj w przededniu wyborów samorządowych mieszkańcy Gminy chcą wiedzieć, czy amoralne praktyki zostały zaniechane.
Wyborcy mają prawo wiedzieć, komu powierzają nadzór nad swoimi pieniędzmi.
Odpowiedzi oczekuję w trybie pilnym. Dla mnie i dla bardzo wielu mieszkańców Gminy odpowiedź na to zapytanie będzie papierkiem lakmusowym oceny kandydata na burmistrza.

Z szacunkiem
Wojciech Błaszków

Autor: redakcja@radiosud.pl

Archiwum komentarzy
Tryb sortowania komentarzy:
 • Administrator : Dziękujemy użytkownikowi ZATROSKANI za komentarz. Został przekazany redakcji, zgodnie z regulaminem forum.

  13:26, 16 października 2018, | odpowiedz
 • ~wyborca : Wyrok jest nieprawomocny. Z tego co czytalem w proces zostal wygrany w wiekszej mierze przez Pana Grgyiera i nie zostal jeszcze zakonczony. Ciag dalszy klamst pana PP.

  07:54, 16 października 2018, | odpowiedz
 • ~Mieszkaniec : Kolejny artykuł, sponsorowany przez PP lecz wyłączone komentowanie. Nikogo nie obchodzi kogo PP oskarża, lecz dlaczego komentarze są wyłączone PP chyba coś musi ukrywać!

  23:14, 15 października 2018, | odpowiedz
 • ~zorientowany : Wyrok na Grygiera już jest !

  12:13, 15 października 2018, | odpowiedz
 • ~zorientowany : Niecierpliwie czekam na wyrok

  19:34, 13 października 2018, | odpowiedz
 • ~wyborca : Nowa ekipa i nowy burmistrz to klęska dla Kępna !

  14:45, 13 października 2018, | odpowiedz
 • ~flpi : brawo piotr - brońmy się przed tą niby nową ekipą która dopiero nam da popalić jak nie daj boże wygrają

  12:04, 13 października 2018, | odpowiedz

Więcej komentarzy