4 marca 2021, 00:12

Teraz

Fakty

A A A

ŁĘKA OPATOWSKA: Radni uchwalili budżet 2021

W czwartek, 21 stycznia w Łęce Opatowskiej odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy. Najważniejszą uchwałą podjętą podczas sesji była uchwała budżetowa a także uchwała dotycząca Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Podczas posiedzenia radni uchwalili budżet na rok 2021, w myśl którego dochody budżetu oszacowano na kwotę ponad 40 197 011,00 zł., natomiast wydatki mają wynieść 44 411 629,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 4 214 618,00 zł. zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu. Budżet pozytywnie zaopiniowała komisja budżetu oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Z budżetu na 2021 rok zadowolony jest także wójt Adam Kopis.

W zeszłym roku skala kwestii związanych z inwestycjami  była na poziomie 21,63% przy wydatkach ogółem 36 milionów. W tym roku mamy więcej pieniędzy na inwestycje, które sięgają 38,31%. Myślę, że to jest już odpowiedź na to jak wygląda budżet na 2021 rok - mówił Kopis.

Za budżetem 2020 i poprawkami do niego jednogłośnie zagłosowali wszyscy radni.

Autor: joanna.kaczorowska@radiosud.pl